Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОБЯВИХА ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ

Лихвените проценти по търгувания на междубанодния паричен пазар левов ресурс отбелязаха голямо лятно понижение през изминалата работна седмица. То се дължеше на рязкото подобряване на ликвидността в банковата система благодарение на това, че през първите работни дни от септември по сметките на търговските банки при БНБ влязохо близо 150 млн. лв., предназначени за изплащане на септемврийските пенсии. Дилърите като че ли не съумяха да се възползват пълноценно от дадената им възможност да купуват и продават левове срещу евро на централната ни банка и по този начин да регулират левовата ликвидност в банковата система като цяло. Ето защо част от тези средства останаха на тяхно разположение, но в същото време бяха неизползваеми в безлихвените им сметки в БНБ. Търговските ни банки сега разчитаха на среднодневно салдо от близо 400 млн. лв. по сметките си в Централната банка срещу 350 млн. лв. през предишната седмица. Точно разликата от нетното повишение от едва 50 млн. лв. успя да натежи, и то с голяма сила, на везните на междубанковата търговия с левов ресурс в полза на предлагането му. В резултат на това центърът на тежестта на доскоро отлично балансирания междубанков паричен пазар, където от дълго време лихвените проценти по овърнайт депозитите се бяха концентрирали около двата процента на годишна база, се измести в посока надолу. В резултат на настойчивото и голямо предлагане на левов ресурс и сравнително ограниченото му търсене лихвените проценти по най-търгуваните - еднодневните депозитни сделки, се понижиха до среднодневните регистрирани от Централната ни банка стойности от 1.7% на годишна база. Лихвените равнища, при които се търгуваха едноседмичните и едномесечните срокове, също се понижиха до 2.2 и 2.5% на годишна база. Среднодневните обеми се задържаха на завоюваните вече позиции от 90 млн. лева. Този факт показва, че понижаването на лихвените проценти е следствие от увеличеното предлагане на левов ресурс на междубанковия паричен пазар в резултат на повишената левова ликвидност в системата и при запазване на обема на насрещното търсене на такъв. През следващата работна седмица по сметки на търговските банки при Българска народна банка ще продължава да постъпва свеж левов ресурс, предназначен за изплащане на пенсии. Ежемесечно хазната отделя близо 300 млн. лв. по това перо. Така че и без това отличната левова ликвидност ще продължи да се подобрява. Единствено фактът, че това ще са и първите дни от новия период за регулиране на минималните резерви и част от участниците на пазара ще предпочетат да натрупат малко резерви, вместо да ги пласират при сравнително ниските лихвени равнища, ще обоснове задържането, а защо не и повишаването на процентите. При положение обаче, че дилърите и сега не посмеят да закупят предварително с част от тях при условията на спот вальора евро от БНБ, което ще могат после да пласират при 2%, те ще бъдат принудени да пласират още повече левове на неособено ликвидния роден паричен пазар. В резултат на което лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки да се задържат на сегашните нива от 1.7% и даже да се понижат до средните за периода 1.5 процента. Държавните ценни книжа с остатъчен срок до падежа от близо пет години продължават да са хит на вторичния пазар. Близо половината от сключените през седмицата сделки са с книжа с такъв матуритет. След като в началото на месеца сделки с тях се договаряха при 5% годишна доходност, сега нивата от 4.8% годишна възвръщаемост бяха предпочитани от договарящите се страни. Ценните книжа с падеж февруари 2007 г. и начислявани по тях лихви базирани на тримесечния SOFIBOR, се търгуваха на цена 100.50 лв. за 100 лв. номинал. Тези с падеж февруари 2014 г. пък се търгуваха на равнища от 5.45% годишен доход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във