Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ НАБРАХА ВИСОЧИНА, НО НЕ ИЗДЪРЖАХА

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар набраха височина в началото на седмицата, но после паднаха. През първите два работни дни среднодневните лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки покориха последователно нивата от 2.6 и 3.2% на годишна база при явен превес на търсенето над предлагането на левов ресурс. А отделни сделки се сключиха и при цени от 4 процента. Нека да си припомним, че през целия предишен едноседмичен период овърнайт депозитите се договаряха при средно 2 процента. До 15 март беше крайният срок юридическите лица да преведат в бюджета ежемесечните си вноски по ДДС и данъка върху печалбата. В резултат за една седмица от кредитните институции излязоха 200 млн. лева. Общата сума на авоарите на банките се понижи до 290 млн. лева. Само седмица по-рано те имаха близо 490 млн. лв. по сметките си в Българска народна банка.Но след като дължимите към хазната суми вече бяха преведени, балансът между търсене и предлагане беше възстановен, в резултат на което лихвените равнища се понижиха до нормалните нива от около 1.5 процента. Това е точно половината от установените на международните пазари лихви по щатските долари и еврото. Зелените пари се търгуват при 1% на годишна база, а единната валута - при 2 процента. Едноседмичните левови депозитни сделки запазиха позиции и се договаряха неизменно при около 3.2% на годишна база през целия изминал вече едноседмичен период. Среднодневните търгувани обеми се задържаха на относително високите стойности от 125 млн. лв., подсказвайки, че съществува напрежение сред участниците на вътрешния паричен пазар. През следващата седмица Министерството на финансите не предвижда каквито и да е драстични колебания в постъпленията по единната бюджетна сметка при Централната банка. Ето защо общата парична маса в банковата система ще се запази. Разчитайки на наличните в момента малко над 300 млн. лв., търговските банки могат безпроблемно да осигуряват всички преводи и да поддържат задължителните минимални резерви. Лихвените проценти по най-ликвидните овърнайт депозити ще запазят завоюваните от края на този период позиции от 1.5 на сто на годишна база.През тази седмица Министерството на финансите не предложи държавни ценни книжа на първичния пазар. Не са предвидени такива продажби и през следващия период. За сметка на това на вторичния междубанков пазар на ДЦК бяха регистрирани множество сделки от Българска народна банка. Книжата с тригодишен остатъчен срок се търгуваха при около 3.8% годишна възвръщаемост. Петгодишните договаряха при 4.45 процента. Ценните книжа със срок до падежа от седем години се предлагаха при 4.8% годишна доходност, а десетгодишните държавни книги се търсеха при 5.35% доход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във