Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ КЛОНЯТ КЪМ КОТА НУЛА

В разгара на отпускарския август дилърите на паричния ни пазар се взеха в ръце и не позволиха на лихвите да лъкатушат, както стана месец по-рано. По-паметливите още помнят лятото на 2001 г., когато еднодневните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар се договаряха при 10% и дори при 25% на годишна база. От началото на месеца търговските банки предприеха продажби на евро на БНБ, срещу които се сдобиха със 182.75 млн. лева. Тази левова маса увеличи наличните пари и ликвидността на банковата система. И именно далновидното поведение на повечето дилъри предотврати нов драстичен скок на лихвите на междубанковия паричен пазар. Всъщност свежите левове покриха преводите от банките и техните към хазната, които от началото на месеца са общо 198.84 млн. лева. В резултат на това среднодневните салда по левовите сметки на търговските банки при БНБ се задържаха на около 300 млн. лв., които бяха напълно достатъчни както за безпроблемното обезпечаване на левовите междубанкови преводи, така и за поддържане на задължителните минимални резерви. Отличната левова ликвидност подтикна част от участниците на пазара да предприемат плахи стъпки към обратното изкупуване на обединената валута при цени между 1.9462 и 1.9470 лв. за едно евро. Основание за това им даваше фактът, че краткосрочните инвестиции в евродепозити за момента са по-доходни от левовите. Овърнайт депозит в евровалута може да се пласира при около 3.22%, докато такъв в левове върви едва по 1.5 процента. По-скъпи бяха левовите седмични транзакции, за които дилърите можеха да получат между 4 и 4.5 процента. Едномесечните периоди се търгуваха в диапазона от 5% до 5.5 процента. От ниските среднодневни обороти, които бяха малко под 50 млн. лв. (при нормално ниво от 70 млн. лв.), както и от падащите лихвени проценти за овърнайт депозитите и покачващите се възнаграждения за по-дългите срокове може да се съди, че ликвидността в банковата система е отлична и е постигнат относително оптимален баланс между предлагането и търсенето. На 19 август Българска народна банка проведе вторият от поредицата аукциони, чрез които трябва да се пласират 90 млн. лв. номинална стойност от седемгодишна емисия лихвоносни ДЦК с купон от 7 процента. Министерството на финансите си е поставило за цел да ги продаде на четири търга. Първият се проведе на 15 юли, когато 20 млн. лв. номинална стойност се реализираха при средна годишна доходност от 7.3 процента. Предложените сега 15 млн. лв. бяха пласирани изцяло. За тях първичните дилъри и техните клиенти се състезаваха с 24.24 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 7.4, 7.68 и 7.89 процента. За 26 август по предварително публикувания емисионен календар не е предвидено да се проведе аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Министерство на финансите няма да проведе и извънреден търг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във