Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВЕНИТЕ УРАГАНИ СА ОПИТОМЕНИ

Както е известно, преди месец Българска народна банка намери защита срещу лихвените бури, които се надигнаха в периодите на данъчни плащания. Тя разреши на търговските банки от 1 юни 2003 г. да захранват сметките си в евро, които поддържат в БНБ с вальор същия работен ден, и след това да се възползват от дадената им по-рано възможност да ги продават срещу левове. В резултат на това ликвидността им в евро, поддържана по сметки в чуждестранни банки, може за броени часове да се трансформира в левова. По този начин има възможност да се потушат всякакви временни ликвидни затруднения и свързаните с тях драстични скокове на лихвените проценти. Нека да си припомним, че през април те достигнаха 80% на годишна база. Централните банкери най-накрая се решиха на тази стъпка, защото в експлоатация влизаше новата платежна система RINGS и една последваща ликвидна криза би поставила много въпросителни около нейната надеждност.До 11 юли банковата общност разчиташе на близо 450 млн. лв., с които трябваше да обезпечава както междубанковите плащания, така и минималните задължителни резерви. С тях трябваше да се платят близо 260 млн. лв. - месечни вноски на данъка върху печалбата и данък към общините, както и допълнителните 90 млн. лв. за данък върху дивидента, който дължи БТК. С оставащите 100 млн. лв. банките нямаше да могат да смогнат да покрият междубанковите плащания. Eто защо много от тях прибягнаха до продажби на евро срещу левове както на спот вальор, така и в същия работен ден. По това перо в банковата система влязоха 90 млн. лева. Не бяха малко и насочените преводи от хазната към банките във връзка с обичайните плащания между различните бюджетни ведомства и техните контрагенти. По лихвени плащания и падежи на държавните ценни книжа през седмицата финансовото ведомство преведе по сметки на първичните дилъри при БНБ общо 40 млн. лв., още толкова постъпиха и за изплащане на пенсии. В крайна сметка цената на левовия ресурс на свободния междубанков паричен пазар беше единственото правдиво и безпристрастно мерило за наличието на достатъчно количество левови средства по сметките на банките при БНБ. През първите два работни дни на изминалата седмица дневните обороти на пазара се свиха от обичайните 70 млн. до 40 млн. лв. при ограничено предлагане и свито търсене на левов ресурс. В резултат на слабата ликвидност на пазара малкото сключени сделки се договаряха при около 3 процента. През следващите работни дни страстите се успокоиха, предлагането на левове не нарасна, но и търсенето остана малко, в резултат на което лихвите по редките сделки с еднодневни депозитни се установиха на по-ниските нива от около 2% на годишна база. Едноседмичните срокове се търгуваха при около 3.5 процента. Банките се справиха отлично с набавянето на левовата си ликвидност и през следващата работна седмица вниманието им ще бъде насочено основно към попълването на минималните резерви. Лихвените проценти ще останат сравнително ниски - около 1.5% на годишна база, и скоро няма да сме свидетели на нивата, постигнати в началото на този месец - от порядъка на 0.5 процента. На 14 юли Министерството на финансите не предложи за продажба държавни ценни книжа, с които да замени отменения по-рано аукцион за продажбата на тригодишни съкровищни облигации. На 21 юли Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на част от седемгодишна лихвоносна емисия ДЦК от отворен тип. От общият й обем от 145 млн. лв. сега се продават 15 млн. лв. номинал. На три последователно проведени търга от началото на годината до настоящия момент бяха продадени книжа за по 20 млн. лева. Оставащите 70 млн. лв. ще бъдат предложени за продажба също на аукционен принцип до края на календарната година. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 5.875% на годишна база, а така начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във