Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВИЯТ ПАЗАР ЛЕНИВО ПРЕДЪВКВА ПРАЗНИЧНИТЕ ГОЗБИ

Следпразнично пазарът отвори с висока левова ликвидност и предлагането на левов ресурс превишаваше търсенето му. Това, разбира се, предопредели и сравнително ниските нива, при който реално се предоставяха овърнайт депозити (депозит за един ден). Започвайки седмицата с нива от 1.3%, към края й...
Facebook logo
Бъдете с нас и във