Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВИЯТ ПАЗАР ЛЕНИВО ПРЕДЪВКВА ПРАЗНИЧНИТЕ ГОЗБИ

Следпразнично пазарът отвори с висока левова ликвидност и предлагането на левов ресурс превишаваше търсенето му. Това, разбира се, предопредели и сравнително ниските нива, при който реално се предоставяха овърнайт депозити (депозит за един ден). Започвайки седмицата с нива от 1.3%, към края й еднодневните депозити вече се търгуваха на около 1.0-1.1 процента. Обяснение на факта, че въпреки високата ликвидност на пазара нивата, на които се предоставяше ресурс, не паднаха под 1.0%, може да се търси в това, че все още е началото на регулативния месечен период на минималните задължителни резерви и банките с голям левов ресурс предпочитат да натрупат левове над минималните резерви или да намалят валутната част в своя резерв, но не и да дават под психологическото ниво от 1.0 процент. През изминалата седмица в системата постъпиха близо 42 млн. лв. от падежи на държавни ценни книжа (ДЦК), от които по 20 млн. лв. в четвъртък и петък. Така падежите изцяло компенсираха излизащите в сряда около 20.8 млн. лв. за закупуване на петгодишни ДЦК и дори повишиха ликвидността в банковата системата с близо 22 млн. лева.В първия работен ден БНБ проведе поредния аукцион за продажба на петгодишни ДЦК от емисия 300/02 за остатъчния номинал от 20 млн. лв., с който предварително обявеният номинал от 90 млн. лв. за тази емисия се изчерпи. Бяха подадени поръчки с общ размер от 36.25 млн. лв. - отново повече от предложеното, въпреки че в обращение от тази емисия имаше вече 70 млн. лева. Постигнатата средна доходност на одобрените поръчки бе 6.48% на годишна база. Така тенденцията на понижение на доходността от предишните три аукциона тази емисия се запази. Одобрените поръчки бяха в размер на 20 млн. лв., от които и несъстезателни поръчки в размер на 750 000 лева. На 13 май 2002 г. БНБ ще проведе аукцион за продажба на останалото количество ДЦК от емисия 401/02, която е със срочност седем години и три месеца и лихва, платима на всеки шест месеца, в размер на 7.0% на годишна база. От тази емисия са реализирани вече 55 млн. лв. на проведените два аукциона през февруари и март. Постигнатата средна доходност на предишните два аукциона е съответно 7.17 и 7.04 процента. Очакванията на повечето играчи на пазара е на предстоящия аукцион да бъде обърната тенденцията към намаляване доходността и тя да достигне 7.04 процента. В обращение на пазара са вече три седемгодишни емисии ДЦК с обща номинална стойност от 165 млн. лева. От друга страна, следва да се има предвид, че на провежданите до момента аукциони за тази емисия търсенето превишава повече от два пъти предлагането. Ако бъде регистрирано известно покачване на средната доходност на предстоящия аукцион, то най-вероятно няма да е чувствително.От сряда (08 май 2002 г.) Министерството на финансите емитира и нова емисия ДЦК, предназначени за физически лица. Новата емисия 709/02 е двугодишна, запазвайки условията на лихвените плащания на продаваната досега съответно: 5.5, 6.0, 6.5 и 7.0% на годишна база, платими на всеки шест месеца. Тя ще бъде продавана до 21 май 2002 при променяща се цена всеки ден с цел запазване на зададената доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във