Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ СА НА ИЗЧЕЗВАНЕ

Левова свръхликвидност - това бе отличителното за изминалата седмица. В началото на периода предлагането чувствително надвишаваше търсенето и поради това цената на овърнайт депозитните сделки на междубанковия пазар се въртеше около 2.2 процента. Средствата от бюджета, преведени на търговските...
Facebook logo
Бъдете с нас и във