Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ НАМАЧКАХА ЛИХВАТА

Левовата маса в банковата система продължава да расте и по този начин да натежава на везните на ликвидността, с което активно помага за понижаването на лихвените проценти. Седмица по-рано юридическите лица плащаха ежемесечните си задължения към хазната по акцизи, ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. Тогава левовите авоари на банковата общност се стопиха с близо 350 млн. лв. и единствено навременните продажби на евро срещу левове на БТБ спасиха платежната ни система от сигурна (макар и временна) ликвидна криза. Тогава лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се повишиха до 2.2% на годишна база. В резултат на подобрената левова ликвидност през изминалата работна седмица предлагането на левов заемен ресурс на междубанковия паричен пазар се повиши. Под въздействието на засиленото предлагане и недотам съживеното насрещно търсене на левов ресурс нивата на лихвените проценти леко се понижиха. Овърнайт депозитите се търгуваха вече при по-ниските 1.95 процента. В съчетание с повишените междубанкови обороти, които сега отново достигнаха 100 млн. лв. (след като седмица по-рано се бяха свили до 65 млн. лева), този факт идва да потвърди подобряването на левовата ликвидност. Едноседмичните срокове също се договаряха при близки до 2-а процента стойности, като не надвишиха 2.3% на годишна база. Любопитен е фактът, че левов ресурс за срок от порядъка на 3 до 4 седмици се предоставяше в абсолютно широкия диапазон от 2.2 до 5%, а сделките със срок до три месеца - и при 10% на годишна база. Среднодневните наличности по сметките на банките в БНБ се задържаха на сравнително високите стойности от 380 млн. лева. През следващата работна седмица банковата ни общност основно ще бъде заета с приключването на третото тримесечие, както и с поредното месечно регулиране на минималните задължителни резерви. Не очаквам каквито и да е изненади. Ликвидността в банковата система ще бъде повече от добра, в резултат на което лихвените проценти по еднодневните депозитни сделки ще се задържат на досегашните си нива от около 1.95% на годишна база.На първичния пазар на държавни ценни книжа Министерството на финансите успешно пласира поредната порция тригодишни лихвоносни държавни облигации с номинал 20 млн. лева. Купонните плащания по тях са на всеки три месеца, начислявани при усреднен тримесечен SOFIBOR, който в момента е 3.5134. Това е четвъртият пореден аукцион, организиран от Българската народна банка за продажбата на книжа от тази емисия, която е от отворен тип и общото й количество с номинал 100 млн. лв. трябва да бъде продадено до края на годината. Оставащите още 20 млн. лв. ще се продават също на аукцион, организиран в близките месеци. Участие в търга сега взеха 17 от първичните дилъри, които са общо 26. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха 43.5 млн. лева. Достигнатите минимална средна и максимална продажна цена се установиха съответно на 99.95 лв., 100.03 лв. и 100.35 лв. за 100 лева номинал. На 27 септември БНБ ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Нека да припомня, че достигнатата средна проста годишна доходност от реализацията им автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията, която е 29 септември. ОЛП в момента е 2.4% на годишна база и това е най-ниското му историческо ниво, откакто Централната банка го въведе като понятие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във