Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВАТА ЛАВИНА ПОМЕТЕ ЛОШИТЕ СПОМЕНИ

Левовата лавина помете лошите спомени от минали години. Нека да си припомним, че преди две години - през декември 2000 г., левовата маса в банковата система често променяше величината си и не достигаше за осигуряване както на междубанковите разплащания, така и за обезпечаване на минималните задължителни резерви. Тогава лихвените нива по предоставен левов ресурс на депозит за еднодневен период гравитираха около 5.5% на годишна база. Една година по-късно ситуацията се повтори, но с по-голяма сила и в края на 2001 г. лихвите на междубанков пазар достигнаха 9 процента. Тази година левова лавина от около 500 млн. лв. се стовари върху търговските ни банки и помете лошите спомени. През целия тазгодишен декември левовата маса в банковата система беше предостатъчна и със своите среднодневни стойности от около 500 млн. лв. осигуряваше междубанковите плащания и безпроблемното изпълнение на минималните резерви. Лихвените проценти, при които се търгуваха междубанковите овърнайт депозитни сделки, са около 0.8% на годишна база. Тази драстична разлика, според мен, се дължи на преизпълнението на някои показатели, свързани с държавния бюджет. В края на 2000 и 2001 г. хазната излизаше на червено и изпитваше недостиг на средства за покриване на задълженията на държавните институции и предприятия. Тогава обикновено в началото на година се отпускаха средства за покриване и на старите им борчове, в резултат на което през първите три месеца от годината паричният междубанков пазар се радваше на левова свръхликвидност. Тогава овърнайт депозитите се договаряха при около 1% на годишна база през първите два месеца от годината. През изминалата година благоденствието на паричния пазар продължи цели пет месеца. В края на тази година царското правителство беше спестило около 250 млн. лв. и с още толкова можеше да нагази в бюджетния дефицит. Затова с наличните около 500 млн. лв. то побърза още в последните дни на тази година да покрие всички задължения на общините и болниците, така че те да започнат на чисто от началото на следващата 2003 година. За сметка на сегашната отлична левова ликвидност обаче очаквам, че охолството, с което дилърите са свикнали да започват годината, през следващата ще бъде твърде кратко - вероятно само през първия месец. В началото на изминалата работна седмица банките разполагаха с 460 млн. лв. по сметки при БНБ. Овърнайтът се договаряше при 1 процент. В сряда първичните дилъри заплатиха придобитите от тях и техни клиенти едногодишни ДЦК с номинал 20 млн. лв., които в съчетание със закъснелите плащания на ДДС и данък върху печалбата допринесоха за понижаване на левовите наличности до 410 млн. лева. Най-търгуваните еднодневни депозитни сделки вече се договаряха при 1.35 процента. В четвъртък и петък Министерството на финансите преведе сумата от над 30 млн. лв. за издължаване на падежи и лихви по държавни ценни книжа, както и над 70 млн. лв. за изплащане на заплати на заетите в бюджетната сфера. В резултат на тези транзакции наличната левова маса в банковата система отново нарасна до над 500 млн. лв. и спомогна цената на левовия ресурс да не нарасне. Среднодневните обороти от около 70 млн. лв. в унисон с лихвени проценти, близки до тези, по които се предоставя ресурсът в щатски долари (за срок до една седмица - 1.18%), са признак за добре балансиран и много ликвиден междубанков паричен пазар. През наближаващата много кратка работна седмица очаквам да се осъществят преводи на големи суми към хазната, но в първия работен ден на 27 декември финансовото министерство ще преведе и близо 70 млн. лв. по падеж на ценни книжа. Левовата наличност в банковата ни система ще се задържи на сегашните нива и единствено нервното напрежение у левовите дилъри и приповдигнатото им настроение, провокирано дългите вальори и от коледно-новогодишните празници, може да повиши лихвените нива на междубанковия пазар. На 16 декември Българската народна банка проведе последния за тази година аукцион за продажба на държавни ценни книжа по поръчка на Министерството на финансите. Бяха пласирани едногодишни безлихвени съкровищни бонове. Общото им количество от 20 млн. лв. се продаде изцяло. За тях наддаваха 23 финансови институции, избрани за първични дилъри до края на годината от общо 28 такива. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха 52.8 млн. лева. Това е рекордно голяма сума за участие такъв търг от началото на 2001 г. досега. Средната годишна доходност на одобрените поръчки съвсем резонно се понижи от 5.36%, достигната през септември до 4.84% сега. Следващият аукцион е насрочен за 6 януари 2003 г., когато ще се продават книжа от лихвоносна емисия с оригинална срочност до падежа от 10 години и с номинал 30 млн. лв. (от общ номинал 50 млн. лева).

Facebook logo
Бъдете с нас и във