Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Лавена" увеличава капитала с нови акции

Днес компанията е един от водещите производители на лавандулово етерично масло в света.

Съветът на директорите на "Лавена" АД е решил  капиталът на дружеството да бъде увеличен от 266 652 на 319 982 лева, съобщиха от козметичната компания. Това ще стане чрез издаване на 53 330 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка.

Новината не направи впечатление на борсовите играчи и до обяд нямаше сключена нито една сделка с тези книжа. Иначе от началото на годината акциите на "Лавена" са изгубили около 13% от цената си, като за последно те са търгувани при 115 лв. за един брой (на 28 април). 

Увеличението на капитала ще бъде осъществено на "БФБ-София" АД чрез издаване на права и записване на нови акции на фирмата, която произвежда и търгува с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла.

Минималната емисионна стойност на новите акции, както и останалите конкретни условия по издаването на емисия акции от увеличението на капитал, ще бъдат определени с допълнително решение на съвета на директорите - Константин Шаламанов - изпълнителен член и председател на борда, Петър Тренев и Димитър Найденов, уточняват от компанията.

Проспектът за емисията нови акции ще бъде изготвен от инвестиционния посредник "БенчМарк Финанс" АД, който ще предостави и необходимите посреднически услуги във връзка с процедурата по увеличението на капитала.

В края на март "Балтимор" ООД - София е мажоритарен собственик в дружеството с дял от 74.61% от капитал. Други фирми държат 13.57%, а индивидуални инвеститори са собственици на 11.82% от книжата с право на глас. Членовете на съвета на директорите и двамата прокуристи притежават общо 0.71% от акциите.

През първото тримесечие производителят на различен тип козметични продукти повишава четири пъти печалбата си преди данъци до 429 хил. лв. в сравнение с резултата година по-рано. Приходите от продажби нарастват с почти 39% на годишна база и в края на март са на стойност 4.3 млн. лева.

Инвестиционните планове на "Лавена" за тази година ще бъдат подкрепени и с печалбата за 2016 година. Мениджърите на фирмата са предложили на общото събрание на акционерите, което е насрочено за 12 юни, да не се разпределя дивидент за миналата година, а да се попълнят с нея резервите на дружеството. В края на март те са в размер на 4.51  млн. лева.

Още в документите за последното търгово предложение преди три години основният акционер обяви, че не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти от дружеството, като бъдещият положителен финансов резултат бъде реинвестиран в основната дейност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във