Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛАТИНОКОНКУРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ

Заради интересът, проявен от крайни клиенти, цените на българските еврооблигации бяха малко по-високи в сравнение с предходната седмица. Книжата се купуваха за около 101.75-101.85 и се продаваха за около 102.15-102.20. Най-високите нива през седмицата еврооблигациите достигнаха в сряда, когато се купуваха за 101.95 евро при номинал от 100 евро.През изминалата седмица се появи информация за емитиране на десетгодишни еврооблигации на Перу с обем между 500 и 700 млн. долара. Кредитният рейтинг на тази страна ще е близък до този на България. Възможно е новопоявилите се ценни книжа да изместят интереса, проявяван от инвеститорите към нашите еврооблигации. Въпреки това очакваме и през следващата седмица цените им да се задържат на сегашните нива.През изминалата седмица нямаше сключени сделки с облигации на община София .С ипотечни облигации на Българска фондова борса бяха сключени сделки за 97 хил. евро номинална стойност, при доход 7.40% на годишна база. След драстичното спадане на доходността на седемгодишните държавни ценни книжа до 7.10% на вторичния пазар вероятно пенсионните фондове ще проявят по-голям интерес към ипотечните облигации. Търговията със ЗУНК облигации през изминалата седмица беше изключително слаба. Обемът на сключените сделки беше само за 1 350 000 долара. Цената се задържа непроменена през цялата седмица, като ЗУНК-овете се купуваха за 79.25-79.50 при номинал от 100 щ. долара, а цените продава бяха в интервала 80.00-80.25. Очакваме тези нива да се запазят и през следващите седем дни.През седмицата от големите инвестиционни банки се появиха разнопосочни препоръки за българските брейди облигации. Причина за това бяха очакванията, че Министерството на финансите ще изкупи част от тях. Цените на брейди книжата не промениха съществено цената си от предната седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 87.125-87.50, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 87.50-88.50, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - за 89.50-90.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. През следващата седмица не очакваме съществена промяна в цените на облигациите по външния дълг. Възможно е леко спадане на цените с около 0.25 цента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във