Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КРАТКОСРОЧНИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ВЪРВЯХА НАЙ-ДОБРЕ

Цените на книжата на Турция и Бразилия се повишиха в началото на седмицата, но това даде слабо отражение върху котировките на българските брейди облигации - те се повишиха с около 25-50 базисни пункта. В края на периода цените претърпяха корекция. Облигациите се търгуваха при следните нива: книжата по просрочени лихви (IAB's) - 89.50-89.875, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 90.50-90.75, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.375-91.625. През седмицата беше ратифициран договорът за сделката по замяна на български външен дълг с нови ДЦК, деноминирани в щатски долари, и бе подписан указът за неговото обнародване. През следващата седмица се очаква сделката да бъде представена пред чуждестранните инвеститори, както и да бъде обявена датата на аукциона за замяна. Цените, по които ще се извърши суапирането, ще бъдат определени в деня на аукциона.През периода почти без промяна се задържаха цените на деноминираните в щатски долари еврооблигации с падеж 2015 година. Слабо повишение отбелязаха котировките на деноминираните в евро еврооблигации с падеж 2013 година. Те се търсеха на нива 96.25-96.30 евро за 100 евро номинал. Най-голямо повишение реализираха по-краткосрочните еврооблигации с падеж 2007 година. Котировките им купува се повишиха с около 90 базисни пункта, което се дължи на спада в лихвите по еврото за същата срочност. На борсата бяха регистрирани сделки с няколко от емитираните облигации: с облигации на Първа инвестиционна банка - номинал от 1000 евро при доход 7.15%, с облигации на Обединена българска банка - номинал 22 000 лева при доход между 7.35 и 7.70%, и с облигации на Българска пощенска Банка - номинал 300 000 лева при доход 7.625 процента. Инвеститорите не проявиха интерес към сделки със ЗУНК облигации. Както очаквахме, заявеният обем за замяна на доларови ЗУНК облигации за деноминирани в евро беше незначителен. На 19 септември се извърши превалутиране на книжа с номинал 123 000 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във