Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОРПОРАТИВНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ОТСТЪПИХА ОТ ПОЗИЦИИТЕ СИ

Търговията с български еврооблигации беше по-активна през втората половина на седмицата. Поради спада в лихвите по еврото и щатския долар, както и заради намаляването с 3-4 базисни пункта на рисковата надбавка, на която се търгуват книжата, цените на облигациите поскъпнаха леко.Емисията с падеж 2007 г. повиши цената си с около 20 евроцента и в края на периода търговията с нея приключи при нива 109.50-109.80 евро.По-значително беше повишението при облигациите с падеж 2013 г. - с около 60 евроцента. В края на седмицата те се котираха на ниво 121.25-121.65 евро за 100 евро номинал. С около 50 цента се повиши и цената на глобалните облигации с падеж 2015 г., които се търгуваха при цени от 125.30-126.00 щ. долара за 100 долара номинал.По-активна бе търговията и при брейди облигациите. На пазара имаше известно търсене от чуждестранни инвеститори, но цените им се повишиха слабо. В края на периода дълговите книжа се котираха на нива от 99.75-100.00 щ. долара за облигациите по просрочени лихви (IAB's) и 99.65-99.95 щ. долара за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's).През седмицата на борсата бяха регистрирани сделки само с една емисия ипотечни облигации - четвъртата емисия на Българо-американска кредитна банка. Общият номинал на сключените сделки беше в размер на 420 хил. евро и доход между 5.85 и 6 процента.Пълно затишие се наблюдаваше при вътрешните облигации, деноминирани в евро. През седмицата нямаше реална търговия. Котировките се задържаха без промяна, съответно на нива от 105.00-106.00 евро за облигациите с падеж 2010 г. и 104.00-105.00 евро за 15-годишните облигации. След известен период на застой в търговията със ЗУНК облигации през втората половина на периода се появи търсене на пазара. Поради сравнително слабото предлагане цените се повишиха значително. Деноминираните в евро ЗУНК облигации се котираха на нива от 91.00-92.00 евро, а реални сделки се сключваха на нива между 91.50 и 91.75 евро. В края на периода котировките достигнаха дори до 91.75 - 92.75 евро. При търговията с доларови ЗУНК облигации цените бяха в рамките на 92.00 - 94.00 щ. долара, като реални сделки се сключваха на нива от 93.25 - 93.50 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във