Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Корпоративни срещи "на сляпо"

Връзката с инвеститорите се къса в много компании.

Дивидентите май са единственото, което наистина живо интересува  инвестиционната общност у нас. Още повече че и ликвидността на фондовата борса куца вече от години  и не дава възможност за някаква атрактивна капиталова печалба. Сега на прага на новата кампания  за провеждане на общи събрания на акционерите, когато ще се разпределят положителните финансови резултати за 2017-а, отново на преден план изниква фигурата на "Директора за връзка с инвеститорите" (ДВИ). Той е "говорителят" на фирмата, но често телефоните и имената на тези хора ги няма или са грешни. И тогава връзката се къса. Как да разберем дали е имало общо събрание? А  дивидент гласуван ли е, как да го получим ?

Без директор за връзка с инвеститорите са 30 компании (от общо 409 публични дружества), установи проучване на в. "БАНКЕРЪ" в регистъра на публичните дружества в "БФБ-София". Бройката не е фрапантна, но самият факт, че има такива примери, повдига  и доста въпроси. Всички останали фирми имат директор за връзки с инвеститорите. Друг  въпрос е  доколко те реално изпълняват тази длъжност.

Тук се стига и до  другата страна на проблема. Проучването ни откри, че част от нередовните на пръв поглед компании  всъщност са напълно изрядни. В своите финансови отчети те са дали подробна информация за своя директор за връзки с инвеститорите. Други пък са уведомили "БФБ-София" за промяна в името на този експерт или в координатите му, но... след това данните не са актуализирани в регистрите на съответните регулатори. И отново ощетен  е инвеститорът.

Но пък проверката сред дружествата, които влизат в базата за изчисляването на индекса SOFIX,  показва 100% съвпадение между данните от "БФБ-София" и от компаниите. Успокоително е, че поне в основния измерител на борсовата активност на фондовата борса инвеститорите могат спокойно да търсят повече информация за дадена компания.

Сред бившите приватизационни фондове, в които внесоха своите бонове повечето от българите,  нарушители  са четири компании, но едната от тях - "Индустриална холдингова компания" АД, е в процедура по ликвидация. Така че тя няма нужда вече и от такъв директор. В иначе подредената интернет страница на "Родна земя холдинг" АД - София, също не открихме името на човека за връзка с инвеститорите, макар че задълженията му бяха прилежно описани в докладите за дейността му. В сайта на близкия до икономическата група на "Химимпорт" - "Сила холдинг" АД - София, също не е обявен директор за връзка с инвеститорите. Интернет страницата на "Черноморски холдинг" АД - Бургас потвърди информацията от фондовата борса - че няма назначен такъв експерт. Проследихме тези холдингови дружества най-вече заради големия брой на дребните акционери, които имат участие в тях. А информацията за тях би била полезна и за всеки потенциален инвеститор, тъй като директорът за връзки с инвеститорите е отговорен за разширяването на комуникацията между публичните компании и инвестиционната общност  и за осигуряване на връзка с финансовите посредници, с анализаторите, както и с всички, които имат някакви отношения с компанията.

Масова практика в българските публични дружества е за ДВИ да бъдат назначени  главният счетоводител или друг служител на дружеството, като в повечето случаи това е обосновано с размера на компанията, с необходимостта от съкращаване на разходите и други от този род. Подобна политика обаче  е нискоефективна  и е за сметка на качеството на комуникацията  с инвеститорите и акционерите. Липсата на прозрачност и на достатъчно информация за състоянието и плановете на компаниите е в основата на проблемите за развитието на капиталовия пазар у нас, подчертават експертите. Сред дружествата,  които не са обозначили свой  директор за връзка с инвеститорите в страницата на "БФБ-София", са "Етропал", "Кораборемонтен завод Одесос", "Агрия груп холдинг", "София комерс-Кредит груп", "Петрол" и други.

Групата на "нередовните" емитенти на облигации също не е малка. Сред тях се откриват и шест от компаниите, свързани с енергийния бос Христо  Ковачки, в които няма директор за връзки с инвеститорите.

Основните източници, от които  би трябвало да научим нещо за директора за връзки с инвеститорите, са Комисията за финансов надзор и "БФБ-София". Двете основни институции на капиталовия пазар у нас обаче често предлагат доста противоречива информация по този въпрос. За упорития инвеститор, разбира се, това не е проблем. Той може да се справи с търсенето - на тези две места, на интернет страницата на дружеството и дори в счетоводните й отчети. Но защо трябва да правим лесното  трудно?. В случая с тези допълнителни усилия се губи и време, а и желание (често) за връзка с тази компания. Губи и дружеството - кога инвеститор, кога акционер или  партньор...

 

КАРЕ

Добрите практики  


  • Регулярното провеждане на т.нар. политика на отворени врати, когато акционерите, потенциалните инвеститори или пресата могат да се срещат с директора за връзки с инвеститорите или с други представители на компанията за обсъждане на въпроси, свързани с дейността й.

  • Създаването като част от интернет страницата на дружеството, на специален раздел, насочен към инвеститорите и акционерите, който да им осигурява финансова и друга необходима информация в разбираем и достъпен вид. Информацията следва да бъде редовно обновявана, така че да бъде достоверен източник за текущото състояние на дружеството.

  • Избор на информационна агенция или друга медия, чрез която да се осигури най-широко и едновременно разпространение на информацията от дружеството в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във