Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Корпоративни новини оскъпиха акциите

Д-р Александър Апостолов

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Индексите на "Българска фондова борса" отчетоха слаби повишения през изминалата седмица. Сравнително по-висока активност имаше само при няколко дружества. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се търгува на нива около 577 пункта. По-широкият показател BGBX40 се повиши за седмица с минималните 0.18% - до около 115 пункта. Секторният BGREIT се придвижи в посока нагоре с 0.26% до 121 пункта, а равнопретегленият BGTR30 добави 0.57% - до 501 пункта.

Ключовите новини от българската борса през изминалата седмица традиционно не са много. Сред по-интересните от тях са, че в "Синергон холдинг" АД са депозирани 45 млн. лв. от дъщерното му дружество "Синергон хотели" АД, според съобщение от самия бивш приватизационен фонд. Припомняме, че първоначалната договорена сума на депозита беше до 15 млн. лв., а договорът бе сключен през март 2018 г. при годишна лихва от 3.6% и със срок на погасяване декември 2020-а. През миналата година "Синергон хотели" продаде един от хотелите си в к.к. "Слънчев бряг" за 8.9 млн. евро и към 31 декември "Синергон холдинг" дължеше 6.309 млн. лв. по депозита на "Синергон хотели" АД. В началото на февруари тази година  дъщерната фирма обяви и продажбата на бившия хотел "Новотел Пловдив" на "Ес Ви Ес" АД. След тази сделка холдингът може и да разпредели дивидент от почти 2 лв. на акция, но предстои да видим дали ще го направи. Хотелът от своя страна е изключително печеливша инвестиция, като по данни от отчети  само за  2017 г. има приходи от 11.5 млн. лв. при база от 662 легла.

Друга инвестиционна възможност  се появи  от  новосъздаденото дружеството със специална инвестиционна цел "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ, което придобива нова офис сграда за 60 млн. лв. в близост до търговски център The Mall в София. Сградата е 100% отдадена под наем и се очаква да генерира годишни приходи от поне 4.6 млн. лв. при десетгодишни договори за ползване. Сумата за придобиването ще бъде събрана основно по два начина: малко над половината от финансирането ще се осъществи чрез публично предлагане на нова емисия от акции в размер до 36 400 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Проспектът по емитирането вече бе одобрено от Комисията за финансов надзор на 12 февруари, процедурата ще стартира на 1 март. Останалата част от финансирането на сделката ще се осъществи чрез емисията на обезпечени  корпоративни облигации в размер на 30 000 000 лв., издадена при условията на частно пласиране. Инвестицията поне засега изглежда обещаваща, но дали ще събере успешно нужният  капитал - предстои да видим.

След дълъг застой станахме свидетели през изминалата седмица и на раздвижване в "Момина крепост" АД, където "Софарма" продаде 14.96% от акциите си и остава с дял от 78.6 процента. Купувачът е съвсем скоро учреденото ООД - "Медицински консумативи", което вече ще е с дял от 14.96 процента. "Момина крепост" е в тежко финансово състояние поредна година - печалбата и за миналата година е само 14 хил. лв., като за 2017-а генерира загуба от 208 хил. лева. Положителният финансов резултат за 2018-а идва след рязкото намаление на разходите за амортизации (със 79 хил. лв. до едва 59 хил. лв.), което показва, че оборудването е все по-остаряло и краят на предприятието е близо. Приходите и от продажби  от своя страна  намаляват с 12% на годишна база - до 2.38 млн. лева.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е резюме на новините от изминалата седмица и е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във