Банкеръ Weekly

Пари и пазари

“Корадо” ще разпределя дивидент на 6 месеца

Включване в основния борсов индекс SOFIX е в дневния ред на дружеството за 2018-2019 г., коментира Войтех Чамек (вляво).

Общото събрание на "Корадо-България" АД е одобрило предложените промени в устава на дружеството, с които се допуска изплащането на междинен дивидент, но вече на база на шестмесечен финансов отчет. Тази опция стана възможна с последните промени в  Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Решението е гласувано от акционерите на 23 май.

Производителят на стоманени радиатори стана второто публично дружество, което включи в устава си такава възможност. През февруари тази година общото събрание на акционерите на "Софарма" АД вече направи това.  Най-рано изплащането на полугодишни дивиденти ще може да се гласуват през август. Преди това - до края на юни, трябва да се проведат общите събрания на акционерите в публичните дружества, които ще разпределят годишни печалби за 2017 година. Това решение показва, че може би "Корадо-България" АД има намерение да гласува дивидент за акционерите си върху шестмесечния си отчет.

И до момента машиностроителната компания редовно изплаща  дивидент, но годишен. На 23 май беше одобрено предложението на мениджърите за разпределение на брутен дивидент в размер на 3.424 млн. лв. (72% oт пeчaлбaтa за 2017 г., която достигна 4.778 млн. лв.), или по 0.26 лв. на акция, колкото беше сумата и през 2016 година.

Ако се отчете увеличението на акционерния капитал през август 2017 г., това означава 50 на сто повече дивиденти за акционерите. Тогава те получиха за две притежавани акции още една допълнителна, в резултат на което общият брой на акциите на дружеството се увеличи от 8.779  на 13.168 милиона. Всички акционери, притежаващи такива книжа към 6 юни 2018 г. (ex-dividend day), имат право на изплащане на дивиденти.

"Корадо-България" е една от шестте компании, чиито акции се търгуват в Премиум сегмента на "БФБ-София". За период от три години книжата на компанията поскъпнаха четири пъти, показват числата от статистиката. Включване в основния борсов индекс SOFIX е в дневния ред на дружеството за 2018-2019 година. "Тази цел е напълно постижима и работим упорито за нейното реализиране", коментира Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на "КОРАДО Груп". Компанията e пeтият нaй-гoлям пpoизвoдитeл нa стоманени панелни paдиaтopи в cвeтa и е мажоритарен собственик на българското предприятие в Стражица, което показва стабилни финансови резултати, откакто е част от чешката група. Така например  първото тримесечие на тази година отбеляза нов рекорд в цялата история на дружеството с приходи от 10.589 млн. лв. и печалба преди данъчно облагане от 1.638 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във