Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Корадо" поощри инвеститорите с безплатни акции

"Корадо-България" АД ще изпълни програмата си за премийно разпределение на допълнителни акции към всички настоящи акционери до няколко дни, потвърди главният изпълнителен директор на "Корадо Груп" Войтех Чамек. Собствениците на компанията за производство на панелни отоплителни уреди, които преди увеличението на капитала са притежавали нечетен брой книжа, ще бъдат компенсирани, като бройката на новите им акции бъде закръгляна нагоре.

Това се налага, тъй като решението на извънредното общо събрание от 9 август предвижда притежателите на книжа на "Корадо България", които вече притежават 2 акции да получават по 1 нова. Това ще бъдат обикновени акции с еднакви права на глас и получаване на дивидент. В резултат общият брой на книжата на компанията от Стражица ще се увеличи от сегашните 8.779 милиона на 13.168 милиона. Очаква се тази стъпка да има положителен ефект върху ликвидността и цената на акциите. Компенсирането ще стане с помощта на мажоритаря "Корадо" A.S., който ще извади от своя пакет акции общо 119 броя, които ще се разпределят сред засегнатите акционери.

Последната дата за сключване на сделки с акции на "Корадо-България", в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, беше 21 август. Допълнителните акции ще бъдат получени до няколко дни с оглед на необходимото време за изпълнението на всички процедурни стъпки. През 1998 г. чешката "Корадо Груп" придоби 98.2% дял българския производствен завод в Стражица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във