Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОНЦЕСИЯ ПОДГРЯ ТЪРГОВИЯТА С БОНОВЕ

Очакванията за спокойна търговия през миналата седмица се оправдаха и сделките с компенсаторни инструменти се сключваха в диапазона между 23.50 и 24.25 процента. Цените им се повишиха плавно, като основен катализатор за това бе информацията, излязла във вторник, че в четвъртък (19 юни) Министерският съвет ще одобри концесии на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ. То е включено в т. нар. пул мечта. Във вторник бяха изтъргувани компенсаторни инструменти с общ номинал над 2.5 млн. лева. Освен това имаше блокова сделка за други 2 млн. лв, по която купувач бе РОСЕКСИМБАНК. Радостта на инвеститорите обаче беше помрачена от поредното бюрократично забавяне, което отложи решението за концесията за следващата седмица. В резултат цената на компенсаторките, която бе достигнала 24.25%, отново падна под 24 процента.Все пак се видя, че има поне двама конкуриращи се инвестиционни посредници, които събират компенсаторни записи и бонове и при всеки удобен случай купуват, като се стараят да не повишават цените. Те използват забавянето на процедурите, за да купуват при сравнително ниски нива. Притокът от новоиздадени компенсаторни записи и бонове, които веднага се предлагат за продажба, също помага цените им да се задържат в тесни граници, без да се покачват.Тъй като новината за концесията на плевенското дружество вече се отрази на цената на компенсаторките, дори решението да бъде взето през следващата седмица, то няма да окаже съществено влияние на търговията с тях. Пазарът очаква вече официалното обявяване на сроковете, в които акциите на Проучване и добив на нефт и газ или на ДЗИ ще излязат на приватизационния сегмент. Понеже се предлагат нови акции, с които основната маса инвеститори не е запозната, редно е да се предвиди поне една седмица за представянето им. Трябва да се публикува и официална информация за финансовите резултати на предлаганите дружества. Така че най-ранният срок за начало на търговията с книжа и на двете е средата на юли (освен ако купувачите на пакетите вече не са определени и сделките въпреки всички обещания не се предложат в пакет и набързо).Моделът, по който бяха пласирани акциите на Булгартабак холдинг, засега изглежда най-удачен за предлагане на големи пакети от сравнително интересни дружества. Става дума за публикуването на план за продажбите, който предвижда постепенно нарастване на предлаганите обеми. Но трябва да бъде отчетена и грешката, че при БТХ третият пакет надхвърли възможностите на пазара. Затова е добре предлаганите максимални пакети на ден да не надвишават определен размер (примерно предлаганото количество по минимална цена да не изисква повече от 5-8 млн. бона).Има още един фактор, който ще определи кога акциите на ДЗИ ще се появят на пазара. Става дума за готовността на основния купувач за търга. Докато РОСЕКСИМБАНК продължава да извършва блокови сделки и покупки от свободния пазар, пакетът най-вероятно няма да се появи на приватизационния сегмент. Поради това може да се очаква, че най-напред ще бъдат предложени акциите на плевенското дружество.Търговията за следващата седмица би трябвало да се задържи около текущите нива и сделките ще бъдат между 23.75 и 24.40 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във