Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРНИТЕ НАДЕЖДИ ВСЕ ПАК ОЦЕЛЯХА

Булгартабак Холдинг стана първата компания от т. нар. пул Мечта, която излезе на борсата срещу непарични платежни средства. Останалите дружества, които участват в групата, са ДЗИ с 20% от капитала си, БТК със същия дял, Проучване и добив на нефт и газ с 49% , както и Параходство БМФ с 30 процента.Предлагането на книжата на тютюневия холдинг започна на 10 май, а крайната му дата бе 6 юни. Търговията обаче приключи два дни по-рано. Според стратегията, по която се продадоха акциите, книжата се пускаха на определени траншове. Първоначалните аукциони дадоха повод за оптимизъм, но за кратко. Причината инвеститорите да се отдръпнат през следващите дни, според брокери, бе неяснотата около продажбата на мажоритарния пакет на холдинга. В крайна сметка за целия период на предлагането им (10 май - 4 юни) всички 945 845 акции от Булгартабак бяха продадени. Очакваните чуждестранни инвеститори така и не се появиха. Според изпълнителния директор на ОББ Христос Кацанис, Българската фондова борса все още е прекалено рискова за чужденците и липсата на интерес от тяхна страна не е изненада. Банката, в консорциум с Национална банка на Гърция и Булброкърс, бе избрана за посредник при пласирането на акциите от пула Мечта.Кацанис съобщи, че на 15 юли посредниците ще започнат обиколка, за да представят останалите дружества от групата в чужбина. Тя ще тръгне от Гърция. Това не е случайно, тъй като в южната ни съседка вече има интерес както към БТК, така и към Параходство БМФ. В края на този месец на борсата ще излязат и миноритарните пакети от ДЗИ и Проучване и добив на нефт и газ. Цената, на която ще се продават, все още не е ясна, въпреки някои публикации в пресата, че застрахователната компания ще се продава на начална тръжна цена от 40 лв. в номинал на компенсаторните инструменти. Начинът за определяне на цената на всяко едно от дружествата е специфичен. Тя се базира най-вече на изготвения от консултанта по продажбата на дадената компания анализ, който се предоставя на АП и тя определя началната тръжна цена. Влияние оказват и други фактори. При оценяването на застрахователното дружество, от което Емил Кюлев държи 80% чрез своята фирма Контракт София, ще се вземе предвид цената, на която е продаден мажоритарният пакет. През лятото на миналата година банкерът плати 21.5 млн. евро за 80%-ния дял от застрахователната компания. Това означава, че продажбата на 20% от дружеството на борсата трябва да тръгне от около 57 компенсаторки за акция с номинал 10 лева.Цената на другото дружество, което се очаква да се появи на борсата в края на месеца - Проучване и добив на нефт и газ, ще зависи най-вече от това дали Министерският съвет ще даде на дружеството исканата концесия. Според Христос Кацанис рано или късно тя ще бъде предоставена на компанията, но е важно това да стане, преди да започне предлагането й на борсата. Така инвеститорите ще знаят в какво влагат парите си. Другите дружества - БТК и Параходство БМФ, ще бъдат предложени на притежателите на компенсаторки едва когато Агенцията за приватизация им намери мажоритарен собственик.В случай че останат непродадени акции, посредникът ще бъде задължен да ги закупи по цената, определена от АП. Консорциумът обаче няма да плати никакви неустойки, ако поради провалена продажба на мажоритарните пакети на БТК и Параходство БМФ, малките дялове не излязат на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във