Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРНИТЕ ДАРЕНИЯ - НОВИЯТ ПРЕДИЗВЕСТЕН ХИТ НА ПАЗАРА

Компенсаторните записи и поименните компенсационни бонове ще продължат да съществуват като отделни платежни средства и това е записано в проектозакона за сделките с компенсаторни инструменти, потвърди икономическият заместник-министър Калоян Нинов. Книжата обаче ще се обездвижат в Централния депозитар, което ще позволи те да се търгуват на фондовата борса. Нещо повече, сделки с тях няма да могат да се сключват извън пода на БФБ, се посочва в текстовете на новата нормативна уредба. На практика обаче остава вратичка тази забрана да се заобикаля и тя със сигурност ще бъде използвана извън борсата от сегашните търговци на записи, които не са инвестиционни посредници. Например член на депозитара (посредник или банка) ще може да регистрира дарение на компенсаторки. Така че нищо чудно, след като новият закон влезе в сила, да станем свидетели на вълна от дарение на тези ценни книжа. Очевидно безвъзмездните прехвърляния ще бъдат новият хит на пазара през следващата година. Важното в случая обаче е да се разбере реалната цена на записите и боновете, а това несъмнено ще стане, след като те бъдат качени на борсата. От регистрация на БФБ ще бъдат освободени и други видове прехвърляния на компенсаторки - като онаследяване и апортна вноска в търговски дружества. Сега доста от закъсалите РМД-та активно търсят инвеститор, като срещу неговите компенсаторки са готови да му прехвърлят значителен дял от дружеството, което те притежават. Причината е в тежкото финансово състояние на редица работническо-мениджърски дружества, които трябва да плащат на Агенцията за приватизация поредните си вноски по договорите за покупка. Тъй като обаче обикновено става въпрос за силно задлъжнели компании, интересът към такива операции не е голям. Засега не са известни случаи на успешно приключена сделка от рода придобиване на акции в РМД срещу записи. Реално борсовата търговия с компенсаторни инструменти ще може да започне най-малко два месеца, след като законът бъде обнародван в Държавен вестник. В първите 30 дни издателите на книжата - министерства, областни управи и общински поземлени комисии, ще трябва да оформят в електронен вид информацията за емитираните от тях записи и бонове, както и за тези, които предстои да бъдат пуснати. През следващите десет дни файловете на тези ведомства ще се прехвърлят при Централния регистър на компенсаторни инструменти, създаден към Центъра за масова приватизация (ЦМП). До седмица след това пък ЦМП ще предостави данните на депозитара. През последният етап, който ще протече за 10 дни, Централният депозитар ще регистрира записите и боновете по електронни сметки на техните притежатели. Депозитарни разписки на първо време няма да бъдат издавани. Това ще може да стане едва след първата смяна на собствеността върху книжата, регистрирана от депозитара и няма да представлява проблем, тъй като разписката е само документ, който удостоверява притежанието на книжата към даден момент. Точно през този близо двумесечен период търговията с компенсаторки вероятно ще спре. Не е изключено тогава с тях да може да се плаща по приватизационни сделки, както и да се издължават лихвите по ЗУНК. Книжата, с които се погасяват тези задължения обаче,сигурно ще бъдат заличени при регистрирането им в депозитара. Подготвяният закон за сделките с компенсаторки не дава отговор на въпроса дали с тях те ще могат да се купуват държавни активи и какви? Възможно е с бонове и записи да се купят дори мажоритарни пакети от големи държавни дружества. Калоян Нинов не скри пред медиите, че се обмисля възможността над 50% от акциите на Банка ДСК да бъдат раздържавени с компенсаторки. Поддръжниците на тази идея, сред които е и Нинов, обаче все още убеждават останалите властимащи за вземането на такова решение. Иначе заместник-министърът заяви за в. БАНКЕРЪ, че срещу компенсаторки на борсата могат да се придобиват акции на голяма част или на всички обявени преди две седмици компании - БТК, Булгартабак холдинг, Български морски флот, Българско речно плаване, ТЕЦ-Варна, както и седемте регионални електроразпределителя. Пускането им на борсата обаче ще се забави, защото от тях само Булгартабак е публично дружество. За всички останали тепърва трябва да се предприемат стъпки за вписването им в регистъра на Държавната комисия по ценните книжа, което ще отнеме време. По-интересни са споровете, които сега се водят - дали собствениците на земеделски бонове ще могат да участват в борсовата приватизация. Настояването на Сдружението на притежателите на компенсаторни записи е това право да бъде отнето заради надценяването на стойността на т. нар. селски книжа. Според тази теза, боновете трябва да участват само в търговете за земя. Все пак засега надделява мнението, че и със земеделските книжа ще може да се плаща по приватизационни сделки. Такава е и позицията на заместник-министъра на икономиката Калоян Нинов. Това на практика означава, че на борсата трябва да се появят акции на държавни компании, които да удовлетворят поне 1 млрд. издадени компенсаторни инструмента. А ако остане и за кешовите купувачи... берекет.Компенсаторни записи - издават се от министерства, агенции и областни управи по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (закона Лучников). С тях може да се плаща до 90% от стойността на сключени след март тази година приватизационни сделки, дължими от предприятията лихви по ЗУНК, да се плаща по стари приватизационни сделки, да се участва в търгове за държавна собственост. Записите може да се преобразуват в инвестиционни бонове, с които се плаща при втората вълна на масовата приватизация. Компесационни бонове - издават се от общинските поземлени комисии по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Могат да се използват за плащания по приватизационни сделки от преди март тази година, за участие в търгове за земя от държавния поземлен фонд и за държавни активи. Също могат да се преобразуват в инвестиционни бонове за участие във втората вълна на масовата приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във