Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРНИТЕ БОНОВЕ СЕ ОБЕЗЦЕНЯВАТ

Предпразничната седмица не поднесе приятни изненади на притежателите на непарични платежни средства. Реституционните книжа продължиха да се топят поради липсата на сериозна инвеститорска подкрепа. Разликата в цените между трите вида компенсаторни инструменти продължи да нараства и на моменти достигна 3 стотинки за лев номинал в полза на записите. Компенсационните бонове продължиха да губят от стойността си и на моменти удряха дъното на 66.20 процента. В същото време компенсаторните записи с лекота се разменяха над 69 стотинки за лев. Търговията с жилищнокомпенсаторни записи не заслужава коментар - спорадични сделки и изключително ниски обеми. Изтъргуваните количества реституционни книжа бяха на санитарния минимум поради отсъствие на крупни купувачи и на продавачи на текущите нива. В самия край на изминалата седмица се разбра, че Агенцията за приватизация ще предложи акции от 69 дружества за продажба на 13-ия централизиран публичен търг (ЦПТ), който ще се проведе на БФБ-София АД. Двайсет и едно от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 45 - срещу пари. За три дружества се предвижда комбинирано плащане. Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната - 14 работни дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във