Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРНАТА ТЪРГОВИЯ ПОТЕГЛИ МУДНО

От 26 ноември 2002 г. започнаха първите сделки на Българска фондова борса, при които могат да се закупуват акции срещу непарични платежни средства - компенсаторни записи и компенсационни бонове. Акциите, които предлага държавата за продажба, ще бъдат обявени поне два дни предварително чрез официалния борсов бюлетин и специализираната финансова преса. Наддаването се извършва чрез смесен закрит аукцион, като всеки участник може да въведе неограничен брой лимитирани и пазарни поръчки, но не може да види поръчките на другите участници. Бяха предложени акции от пула, лидиран от Златни пясъци, но засега към тях няма практически никакъв интерес, като се изключат акциите на Явор АД, гр. Варна. Високите стартови цени, с които обикновено започва предлагането на книжа на приватизационния сегмент, са една от причините за пълната липса на купувачи, но това не е чак такъв проблем, защото на повечето изкушени от борсовата търговия в България им е известно, че първоначалните цени подлежат обикновено на значителна редукция, понякога в пъти. По-съществени са другите два проблема, а именно, че държавата предлага акции на дружества, за които няма интерес за покупка срещу пари и които като цяло не отговарят на изискванията за качествени публични компании. Освен това напълно липсва подробна финансова информация за предлаганите акции. В тръжната информация например за втория голям пул Енергетика няма никакви данни за седемте предложени дружества освен за какъв брой акции става дума и за процента от капитала, който те заемат. Като се има предвид, че крайният срок за подаване на оферти е само след няколко работни дни (5 декември 2002) и че дружествата са не публични, а 6 от 7-те фирми в групата са изцяло държавни и следователно за тях няма официална и публично обявена достоверна финансова информация, при определянето на цената от страна на инвестиционните посредници най-вероятно се използва методът гледай в тавана и пиши или се прилага опцията обади се на приятел в компанията. Търговията с бонове и записи през седмицата се задържа на нивата малко под 25%, но обемите бяха ниски. Единственото поскъпване бе в понеделник. Явно тогава някои инвеститори са разчитали, че ще има интерес към акциите на Златни пясъци и затова вдигнаха цените до 25.80 процента. След като до четвъртък за пула се изхарчиха едва 303 хиляди бона, купувачите съвсем загубиха мотивация за покупки.На 2 декември ще бъдат предложени 5000 акции на Св. св. Константин и Елена АД при цена 380 бона за акция. Очаква се тези акции да се изкупят още първия ден, но ако се съди по текущата борсова цена на акциите на курорта от около 30 лв., голям инвеститорски интерес няма и тогава този пакет ще последва съдбата на 11% от акциите на Златни пясъци и ще остане непродаден.От това, дали ще се продадат тези два пакета, ще зависи до голяма степен и посоката на движението на цените на компенсаторните инструменти през следващата седмица и даже до края на годината, тъй като дотогава не се очаква кой знае какво качествено предлагане на акции срещу бонове и записи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във