Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ЗАМРЯХА НА КОТА 27

Взривното поскъпване на непаричните средства до 27% на 25 и 28 октомври явно стресна купувачите и в последните две седмици те се отдръпнаха от пазара и заеха изчаквателна позиция. Както обаче предположихме и миналата седмица, предлагането на по-ниските нива се оказа недостатъчно и цените дори не можаха да паднат под 25 процента. Търгуваните обеми намаляха значително и в повечето дни общият обем на сделките с компенсаторни записи и бонове трудно надвиши един милион лева. Предлагаха се почти изцяло сравнително малки пакети бонове, продавани от първоначални собственици. Малките обеми и сравнително по-високото инвестиционно търсене спомогнаха да се пресече тенденцията към спад на цените и от края на предходната седмица книжата започнаха плавно да поскъпват. Обемите също нараснаха - при боновете обемът бе по-малък, отколкото при записите, тъй като бяха регистрирани и софийските бонове в Централния депозитар и те излизат за продажба. Сключиха се и няколко блокови сделки за бонове и записи с общ обем, съизмерим с цялата седмична търговия, и техен купувач бе един инвестиционен посредник.През следващата седмица е възможно пакетът от акции на Св.св. Константин и Елена да бъде регистриран на приватизационния сегмент на Българска фондова борса, но е по-вероятно това да не стане, за да се спази българската традиция всички важни неща да се оставят за последния момент. В случая крайният срок по договора с АП е 20 ноември. Тенденцията обаче за леко повишение на цените на боновия ресурс би трябвало да се запази и може би ще бъдат тествани отново нивата от 27% и нагоре.През седмицата от Агенцията за приватизация обявиха, че ще предлагат по един пул от акции срещу бонове и записи седмично, но поради редицата забавяния на изпълнения на предишни обещания пазарът не реагира на новината, тъй като вече очаква факти, а не пожелания. Друг негативен момент е, че пакети от две дружества, чиито акции са включени в индекса СОФИКС - Албена и Петрол, няма да бъдат продадени срещу непарични платежни средства, а ще бъдат предложени срещу пари. Така първо се пропуска една добра възможност да се рекламира процесът, защото, ако бяха пуснати срещу бонове, тези два пакета със сигурност щяха да бъдат продадени, а второ сумата, която ще пропусне на получи бюджетът е сравнително малка. От друга страна, това би могло да показва и че отново се тръгва към предлагане на по-качествените акции първо срещу пари и след това каквото остане да се предлага срещу записи и бонове... Това обаче не се съчетава твърде с обещанията за развитие на българския капиталов пазар, като се предлагат качествени акции от големи дружества, отразяващи реалната икономика на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във