Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ В ОЧАКВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННА ЕСЕН

Компенсаторните инструменти бяха едни от активно търгуваните книжа през седмицата. Традиционните купувачи на непарични средства в известна степен бяха притеснени от появилата се по-голяма конкуренция, особено в средата на седмицата. Тогава се изтъргува и най-голямото количество книжа, като средната цена достигна съответно 71.17% за жилищните записи, 71.32% за компенсаторните записи и 72.27% за компенсационните бонове. Търсенето на последните бе и най-голямо, като общо в сряда (20 юли) бяха изтъргувани близо 800 хил. лв. по номинал. На следващия ден също се размениха доста компенсаторки, но повечето от тях бяха предварително договорени сделки. Петъчната търговия започна слабо, с ниски цени (70.20-70.30%) и символични обеми от 20-30 хил. лева. Новини около приватизацията на големи дружества съвсем логично няма. Това засега задържа желанието на купувачите да пазаруват на всяка цена. Съдейки по начина на действие на сегашните основни участници в търговията, вероятно крайният получател на компенсаторните инструменти е инвеститор, опитващ се да акумулира достатъчно платежен ресурс за очакваната с интерес приватизационна есен. Засега намеренията му се увенчават с успех.Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във