Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ СЕ ОСВОБОДИХА ОТ ГРИЖАТА ЗА ДЗИ

Най-накрая дойде времето за продажбата на 20% от ДЗИ на приватизационния сегмент на Българска фондова борса - София. Предлагането на държавния дял срещу компенсаторни инструменти ще започне от 11 август, а крайният срок е 5 септември. Още от първия ден ще се предлага цялото количество акции при стартова цена от 54 бона за акция. Вероятно ще има агресивно наддаване и пакетът ще бъде продаден още на 11 август. Предполагаемият основен купувач вече е събрал необходимия му ресурс компенсаторки, а интерес ще проявят и други инвеститори. Обявяването на стартовата дата за ДЗИ не предизвика поскъпване на непаричните средства. Те дори се понижиха, защото предварителната подготовка за приватизация е приключила и вече не се търсят големи пакети. Сделките в четвъртък бяха на най-ниското ниво от седмица насам, като достигнаха до 23.40 процента. Въпреки привидната липса на общ модел за приватизация срещу компенсаторни инструменти има едно правило, което досега се спазва. Предлагането на акции винаги се извършва по начин, който е удобен за основния купувач на търгуваните книжа. Ако случайно няма такъв, се мисли как книжата биха могли да се разпределят между всички участници на пазара. Иначе казано, посредниците играят на сигурно. В случая с ДЗИ акциите се предлагат изцяло още в първия ден. Но пък минималната възможна поръчка е за една акция, така че дребните инвеститори все пак ще бъдат допуснати до наддаването. Очаква се да влязат в употреба поне 42 млн. бона (при минималната цена). А ако се стигне до конкуренция между инвеститори, стремящи се да закупят по 5% от капитала на ДЗИ, цените може да се покачат значително.Като цяло обаче тази сделка няма да повлияе на пазара на компенсаторки, защото ще се използва вече събран целеви ресурс. Приватизационият процес върви изключително бавно и периодът между две последователни сделки е достатъчно дълъг, за да може бъдещите купувачи да натрупат нови големи количества от компенсаторни инструменти. От друга страна, процесът на издаване на нови бонове продължава. От старта на борсовата приватизация са употребени над 245 млн. компенсаторни инструменти, но са издадени съизмеримо количество нови. Към момента общият наличен бонов ресурс е около 870 милиона, което е близо до обема при старта на търговията с компенсаторни бонове и записи на борсата миналата година. Това е причината цената им да се задържа в тесните граници между 23 и 24% в последните месеци и да не може да се покачи.Ако се появи търсене заради предстоящата също през август приватизация на Проучване и добив на нефт и газ АД, цените на пазара на дребно през следващата седмица ще се покачат до 24 процента. При липса на интерес обаче и при спадащи обеми цените ще се понижат до 23 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във