Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ СЕ ГОТВЯТ ЗА ЗИМЕН СЪН

Факторите, които движеха пазара на непарични платежни средства през тази седмица, бяха все същите, които се изявяват през последната година. Правилото е - ако някакъв атрактивен пакет изобщо излезе на приватизационния сегмент срещу компенсаторни инструменти, за него обикновено да има един основен заинтересован купувач. Второто правило е процедурата на продажба да е достатъчно бавна, за да може брокерът на купувача да събере безпроблемно необходимия за плащането ресурс от непарични средства. Така компенсаторките рядко се покачват забележимо. Ако в началото на борсовата търговия цените достигаха до 27%, по-късно едва се покачваха до 25%, а сега на купувачите и 24% им се виждат много. От друга страна, продавачите са толкова ощетени от цялата процедура на компенсация, че не желаят да се самоощетяват още повече, като продават на безценица. Само клиенти с финансови затруднения продават на нивата под 22.5 процента. И всичко това на фона на купчина обещания за бързо решаване на проблема с почти един милиард издадени от държавата компенсаторни бонове и записи. Дружеството, чиито книжа поддържаха огъня на пазара на компенсаторните инструменти през тази седмица, бе Златни пясъци. А цените на непаричните средства се движиха по разписание - между 23.50 и 22.50% в зависимост от щедростта на купувачите. Претендентът за остатъчния държавен дял от курорта вече се яви на първия етап от продажбата и даде достатъчно висока цена, за да обезкуражи останалите кандидати, но ще стане известен вероятно след десетина дни. Така че другите купувачи на бонове се оттеглиха и единственото, което попречи да се накупят евтино компенсаторки, бе липсата на съществено предлагане на нивата под 23 процента.Но ако сега пазарът е намерил своята равновесна точка и не помръдва от нея, след продажбата на третата част от акциите на черноморския курорт той ще изпадне в зимна летаргия и ще се пробуди най-рано около Коледа с някой подарък. Списък с нови дялове за продажба все още няма, а за остатъците от пула Мечта почти спря да се говори. Акциите на БТК и на Българско речно плаване теоретично могат най-бързо да стигнат до борсата, защото техният продавач е определен. За всички останали трябва тепърва да се прави поне едномесечна процедура по избор на инвестиционен посредник, после няколко седмици да се подготвя договорът с него и чак най-накрая акциите могат да тръгнат към борсата. Каквото и решение да предложи Агенцията за приватизация за запълване на настъпващия вакуум в търсенето, то няма да може да получи удовлетворение по-рано от месец. Затова през следващите седмици не са изключени още по-ниски нива и още по-слаба търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във