Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ: ПРЕМИЕРАТА - В СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН

През последната борсова седмица на пазара на компенсаторни инструменти преобладаваха предимно блоковите сделки, като общият обем бе над 30 милионна бона. Процесът на концентриране на боновия ресурс навлиза в нова фаза и прехвърлянията на значителни количества компенсаторни инструменти поради счетоводни съображения или преди големи покупки на акции срещу непарични средства ще зачестят през следващата година. На свободния пазар купувачите направиха неуспешен опит да повишат цените, но още в понеделник се видя, че продавачите имат значително количествено преимущество и цените не можаха да преодолеят нивото от 24.50 процента. В следващите дни до четвъртък цената падаше и достигна почти 23 процента. Обемите при ниските нива остават малки и това подсказва, че предлагането губи потенциал и има предпоставки за спад в цените. Не бе купено нищо от пул Златни пясъци и макар че Агенцията за приватизация удължи срока за продажба на тези държавни книжа с десет дни, това надали ще помогне много. За да се стигне до сделки, цената на предлагане на акциите следва да се понижи чувствително. От 2 януари на борсата ще се търгуват срещу бонове акциите от пул Българска роза. Би било изненадващо, ако се сключи сделка на първоначално обявените цени и затова първите трансфери на книжа трябва да се очакват след преразглеждането на цените. Самият пул дори по първоначално обявените цени е за твърде малък бонов обем - под 2 милиона бона, и поради тази причина въобще няма да повлияе на цените на книжата дори ако се реализират изцяло. През седмицата бе подписан и договорът за предлагане на борсата на акциите от пул Елкабел, които най-вероятно ще излязат на борсата в средата на януари. За разлика от тях срокът на приключване на продажбата на пул Енергетика е шест месеца и те едва ли ще се появят на пазара преди март следващата година, тъй като дружествата не са публични и все още не са регистрирани в Централния депозитар, а едното от тях - параходство Българско речно плаване, по станалата лоша традиция отпадна, преди да стигне до борсата.Очакванията и разочарованията в началото на следващата година ще движат цените в широки граници между 22 и 25% поне докато не се реализират плащания с компенсарони записи и бонове за значителни пакети от акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във