Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ГУБЯТ БЛЯСЪК

Настана пълно затишие в търговията с боновете и записите. Последният голям купувач се появи за малко в четвъртък, за да направи две блокови сделки, и направи оборот, който бе по-голям, отколкото цялата търговия с компенсаторни инструменти през тази седмица. Изглежда, че почти всички, които са искали да купят непарични платежни средства, са го направили, както и всички, които също са искали да продават на тези нива. Само така могат да се обяснят малките обеми и леко спадналите цени спрямо предишната седмица. Като цяло цените на боновете и записите ще бъдат подложени на натиск през следващите две седмици, тъй като процедурите за продажба на акции срещу бонове и записи се забавят. Както се очакваше, пакетът от книжа на курорта Св.св. Константин и Елена не беше регистриран за продажба на Българска фондова борса и най-вероятно посредникът ЦКБ ще изчака крайния срок, договорен с Агенцията за приватизация. Независимо от това забавяне на свободния пазар на борсата продължават сделките с акции на курорта. Стана известно, че Акваленд-Варна ООД е придобило 10% от капитала на дружеството. Никак не бе трудно да се открие връзката между това новорегистрирано дружество и един от основните купувачи на курорта. Съгласно регистрацията в Държавен вестник, Акваленд-Варна ООД е с капитал 5000 лв. и със съдружници Балкантурист АД, и Борунди сървисис лимитид и се управлява и представлява от Недялка Стоева Сандалска-Генкова и Георги Стефанов Илчев заедно. След тази сделка Мултигруп има преднина от 10 процента. Опасенията, че спорът вече е приключил, кара инвеститорите да се въздържат от покупки на компенсаторни бонове и записи, тъй като при тази ситуация до наддаване няма да се стигне. През изминалата седмица инвестиционният посредник Авал ИН АД показа добро познаване на търговите процедури и спечели два конкурса на АП, единият от които - за избор на инвестиционен посредник при продажбата чрез публично предлагане на акции от пул Златни пясъци. Договорът за инвестиционно посредничество трябва да бъде сключен в 7-дневен срок и поне в този случай се очаква до края на ноември акциите от пула да се появят в бюлетина на борсатата. Според част от участниците в конкурса, този пул би могъл да погълне между 15 и 35 милиона компенсаторни платежни средства. Очаква се освен към 729 826 броя акции на Златни пясъци АД, представляващи 11.24% от капитала от дружеството, значителен интерес да има и към 38.029% от капитала на Явор АД, Варна.Едва ва края на ноември може да се очаква на борсата да се сключи първата сделка за покупка на акции срещу непарични платежни средства и затова най-вероятно цените ще продължат леко да спадат към нивото от 25%, но е възможно да има нови блокови покупки на по-ниски нива. Те трудно ще поевтинеят под 25% и ако това се случи, ще бъде в сравнително незначителен обем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във