Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА ПОДНОВИ СПОРА С ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ

Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) отново се обяви против увеличението на капитала на Ем джи елит холдинг АД. На заседанието си във вторник членовете й отказаха да впишат в публичните регистри новата емисия от 72 млн. акции с номинал от 0.10 лв. всяка. Комисията се мотивира с това, че решението за увеличението на капитала е взето не от общото събрание на холдинга, а от управителния му съвет. При това положение дружеството трябваше задължително да издаде проспект, но вместо това само публикува разширена обява в Държавен вестник. Според сегашните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, това не е достатъчно, при положение че не се свиква общо събрание. Затова и ДКЦК твърди, че подписката е незаконна. Въпреки становището на комисията обаче Софийският градски съд вписа емисията. През ноември надзорният орган сезира и прокуратурата за незаконността на увеличението, но тя не даде ход на делото. Сега ръководената от Любомир Велков комисия изигра и последния си коз. Актът на комисията може да предизвика отказа на фондовата борса и на Централния депозитар да регистрират сделки с акции от новата емисия. Те, разбира се, може и да не се съобразят с решението на надзорния орган, като се има предвид, че правата, които му дава законът, не са особено големи. Трябва да се отбележи, че точно този текст, за който са се хванали членовете на комисията, ще бъде променен при ремонта на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които вече са внесени от правителството в парламента. Занапред капиталът на публично дружество ще може да се увеличава и по решение на управителния му орган, без задължително да се публикува проспект - само с разширена покана до акционерите в Държавен вестник. Така че аргументите на ДКЦК олекват още повече. Според изпълнителния директор на Ем джи елит холдинг Иван Карабатаков, с това решение комисията по-скоро се грижи за имиджа си, отколкото да защитава миноритарните акционери в холдинга. Той заяви за в. БАНКЕРЪ, че ако борсата и депозитарът откажат търговия с акциите на холдинга въпреки негативното решение на съда, дружеството ще възбуди ново дело. Комисията не би могла да бъде страна в случая, защото според установилата се практика съдебно дело срещу увеличения на капитала могат да заведат само собственици на книжа в съответното дружество. И когато ДКЦК предприеме подобни действия, магистратите отсъждат, че тя няма правен интерес. Затова и когато предишният състав на комисията спореше с ръководството на девненския торов завод Агрополихим за законността на нова емисия акции, делата се водеха не от името на надзорния орган, а от двама миноритарни акционери. Така че ако увеличението на капитала на Ем джи елит холдинг се оспорваше от притежатели на книжа на фонда, може би съдиите щяха да решат в тяхна полза. Подписката е много важна за холдинга, тъй като след като тя се реализира, мажоритарен собственик на компанията вече е лихтенщайнската фирма Пи Еф Ейч Си (PFHC), представлявана от Енгелберт Шрайбер-младши. Той е упълномощил Илия Павлов да пази интересите му у нас. След като придоби по-голямата част от новите 72 млн. акции, офшорката вече държи 78.88% от капитала на холдинга. Парите от увеличението ще бъдат вложени в две дъщерни предприятия на холдинга - бургаския кабелен завод Елкабел и Гранд хотел Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във