Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОГАТО ВЪРВИ, ВЪРВИ...

Българските брейди облигации се задържаха на високите нива, достигнати в края на предходната седмица. Търговията с тях беше сравнително активна. Цените им се движиха в следните граници: облигациите по просрочени лихви (IAB's) между 96.00-96.45 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) по 97.80-98.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 97.25-97.75 щ. долара за 100 щ. долара.Глобалните ни облигации реализираха известен спад във вторник, но още на следващия ден, поради покачване цените на бенчмарковите емисии и изказването на Николай Василев за очакваното обявяване на инвестиционен рейтинг на страната, този спад беше преодолян, като в края на периода емисиите се продаваха на нива: 111.50 евро за емисията с падеж 2007 г., 113.90 евро за емисията с падеж 2013 и 122.00 щ. долара за емисията с падеж 2015 година.Българските еврооблигации се търгуват активно, като очакваме високите нива да се задържат и през следващата седмица.Интересът към закупуване на вътрешната емисия, деноминирана в евро, повиши котировките й до 102.00-102.90 евро за 100 евро номинал. Книжата се превърнаха в атрактивна инвестиция след значителното покачване на цените на глобалните ни облигации.Обемът на реално сключените сделки беше по-малък в сравнение с предходната седмица. На борсата бяха регистрирани няколко сделки с ипотечни облигации, като обемите бяха незначителни. Изтъргуваните облигации бяха издадени от Обединена българска банка за номинал 2000 лв. при доход 7.00%; от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за номинал 11 000 евро при доход 6.60%; и от Първа инвестиционна банка за номинал 3000 евро при доход 6.72 процента.Дългият застой в цените на ЗУНК-облигации беше нарушен с драстично покачване на цените и огромен интерес към закупуване. След повишаване на котировките на българските брейди облигации повечето участници на пазара проявиха засилен интерес към инвестиране в ЗУНК-облигации и цената се повиши главоломно с около 2.50-3.00 щ. долара, като реални сделки се сключваха до нивата от 85.75-86.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във