Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Книжата се упражняват в синхронно плуване

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

Крайното потребление в Англия се развива много по-добре от очакваното, което увеличава пазарните очаквания за скорошно вдигане на основната лихва. Износът на Япония бележи неочакван възход. Германските инвеститори  стават все по-уверени, след като отпаднаха притесненията им  за  бъдещето на единната валута . Декември " ще бъде май", когато ФЕД   вдигне за четвърти пореден  път през  последната година основната лихва. Това са новините от седмицата, които предизвикаха  сериозни очаквания у дилърите, че е време да се огледат за нещо по-доходоносно - например корпоративни облигационни емисии или  на държавни книжа, имащи по-скоро спекулативен, отколкото висок кредитен рейтинг. Такива са и българските еврооблигационни емисии.

Цените на книжата се движеха в  пълен синхрон, но в противоположни посоки. Докато тези на САЩ и Германия се понижаваха, за да им се повиши доходността, то на корпоративните щатски книжа и на държавните облигации на Испания, Полша, както и на българските , се повишаваха. С по 20 до 30 цента се понижи цената на щатските и немските 10-годишни държавни облигационни емисии, като доходността им се устреми на горе с по 3 базисни точки, в унисон с очакванията за предстоящо повсеместно вдигане на основните лихви. В същото това време щатският борсов индекс Dow Jones Industrial Average се повиши със 150 пункта   - до недостиганите досега и рекордни за всички времена 22 385 пункта. Цените на испанските, полските и българските  10-годишни държавни облигационни емисии се покачиха със същата стъпка, с каквато щатските и немските се понижиха.

Емисията ни с падеж  през 2028 г. вече се търгува със 40 евроцента по-скъпо, като доходността й се понижи с 3 пункта до  - 1.63% на годишна база. Повишението на цената на книжата ни с падеж 2027 г. беше с 10 цента, а на тези с падеж 2024 г. - с 5 цента. Доходността и на двете вече е по-ниска с по 1 базисен пункт до съответно 1.47% и 0.87% на годишна база. Най-несъществено възходящо изменение на стойността отчете книгата ни с падеж  през 2035 г. - от едва 3 цента. На практика доходността й се запази непроменена спрямо седмица по-рано и е на ниво от 2.61% годишно. Без изменения, както на цената, така и на доходността, останаха и най-краткосрочните ни книжа с падежи 2023 и 2022-а. Покупката им продължава да носи на притежателите годишна възвращаемост от 0.4% и 0.16% съответно.

За 25 септември Министерството на финансите е поръчало на Българска народна банка да организира аукцион, на който ще се предложат за продажба 85 млн. лв. номинална стойност от емисия държавни ценни книжа с падеж след 7.5 години. Това е нова държавна облигационна емисия, която ще носи на притежателите си лихва в размер на 0.8% на годишна база. Доходността й обаче ще се формира в резултат на достигнатата цена, която очаквам да е под 100 лв. за 100 лв. номинал.

Котировките, които първичните ни дилъри дават за книжа, договаряни на вторичния  междубанков пазар със срочност 10 години, гравитират около 1.6%,  тези с падеж  след 7.5 години - около 1.1%,  петгодишните - около 0.2%, а 4-годишните книжа се котират при 0 процента. Отрицателна е доходността на 3-годишните - от порядъка на минус 0.03%, на 2-годишните - на минус 0.1%, а на едногодишните - минус 0.2 на сто. На най-краткосрочните ни книжа с остатъчен падеж до 4 месеца котировките варират около минус 0.4%, колкото е "наказателната" лихва на централната ни банка за средствата на търговските ни банки, държи тя под формата на свръхрезерви.

През последната една година расте обемът на раздадените кредити, но с по-бавни темпове  в сравнение с тези на привличаните от клиенти средства, което значи, че  ликвидността в банковата система продължава да расте. Допълнителен принос за увеличението на свръхликвидността има и падежът в началото на юли на еврооблигационна емисия, част от която бе притежание на наши  инвеститори. Към момента банките ни разполагат с близо 13 милиарда напълно излишна ликвидност, представляваща близо 14% от общите активи на системата.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във