Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КИТАЙ ЗАДЪЛБОЧАВА ВАЛУТНАТА РЕФОРМА

Пекин обяви на 10 август нови стъпки за ускоряване на либерализацията на паричния режим на страната, като разреши на повече финансови институции и компании да търгуват с чуждестранни валути и въведе форуърдни и суапови контракти в юани на вътрешния междубанков пазар. Това се случва три седмици...
Facebook logo
Бъдете с нас и във