Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КИТАЙ КАНДИСА НА ВАЛУТНИ РЕФОРМИ

Китай се е съгласил да предприеме пакет от мерки за по-нататъшно отваряне на капиталовата си сметка през тази година, което е част от дългосрочния план на правителството да направи местната валута напълно конвертируема. Гуо Шукинг - шеф на Държавната служба по валутен обмен, която определя правилата на движение на капиталите към и от страната, оповести на 27 февруари пет стъпки, за отслабване на натиска, тласкащ юана нагоре. Най-важните от тях са разрешаването на задгранични инвестиции на местните застрахователни компании, облекчен режим за чуждестранни директни вложения от страна на китайски фирми и одобряване на емисиите на деноминирани в местна валута облигации от чуждестранни организации за развитие. Китайският кабинет вече е дискутирал емитирането на облигации в юани с Азиатската банка за развитие и с Международната финансова корпорация - поделение на Световната банка. Тези мерки ще доведат до увеличение на количествата китайски юани, които ще могат да се обменят по капиталовата сметка на страната, коментира Гуо. Мероприятията вече са били тествани в малки пилотни програми. Споменаването им в официално съобщение изпраща ясен сигнал за готовността на Пекин да проведе валутна реформа. Според разработка на независимата консултантска фирма Оксфорд аналитика обаче в краткосрочен и средносрочен план не се очаква намаляване на интереса на централните банки в Азия към щатския долар. Експертите отбелязват, че фиксирането на юана малко под 8.3 за един долар от 1995 г. насам е помогнало на Пекин да прехвърли работниците с ниска квалификация от селските в градските райони. Ниските разходи за работна ръка и растящото вътрешно потребление пък са привлекли рекордни директни чуждестранни инвестиции в Китай и са стимулирали износа, което е довело до ръст на официалните доларови резерви и последващото им инвестиране в нискодохдни щатски облигации. Така азиатският гигант е станал производител не само на евтини стоки, но и на евтини спестявания. А тъй като икономиката на страната и на Азия като цяло се развива бурно, те се превръщат в основни мотори на световния растеж с нарастващо влияние и върху световната икономика. Оксфорд аналитика очаква Япония да увеличи чуждестранните си валутни резерви от сегашните 841 млрд. щ. долара на 1.5 трлн. щ. долара през идните две-три години. Китай пък вероятно ще повиши резервите си от 600 млрд. на 1 трлн. долара в тригодишен период. В момента валутните резерви на централните банки от Азия се оценяват на 1.9 трлн. щ. долара. Бързата им диверсификация в други валути ще доведе до поевтиняване на зелените пари към азиатските парични единици, ще натисне водения от износа растеж на региона и ще доведе до значителни капиталови загуби. Така че азиатските централни банки едва ли ще намалят доларовите си резерви в близко бъдеще. Но в по-дългосрочен аспект промени ще се наложат, защото благоприятните макроикономически условия през последните няколко години не могат да продължат безкрайно. Първо, вече се наблюдава ръст на цените на пазарите на недвижима собственост в САЩ и Китай, които създават инфлационен натиск и предизвикват увеличение на лихвите. Ниската доходност на държавните облигации пък тласка инвеститорите към вложения в суровини, високорискови ценни книжа и други периферни активи, които в определен момент могат да доведат до финансов срив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във