Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН одобри нов член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Комисията за финансов надзор е одобрила, по постъпилото предложение от Асоциация на банките в България (АББ), Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова за член на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), съобщиха от регулатора.

Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност. Той осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

В Управителния съвет на фонда влизат Теодора Якимова-Дренска - председател, Дияна Митева-Бончева - заместник-председател, Ирина Марцева, Радослава Масларска и Тома Каврошилов.

Мандатът на Управителния съвет на фонда е пет години. Председателят на УС представлява Фонда в страната и в чужбина и организира и ръководи текущата му дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във