Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КФН ОБЯВИ ВОЙНА НА СИВИТЕ БРОКЕРИ

Комисията за финансов надзор предлага промени в Наредбата за изискванията към инвестиционните посредници, с които се цели да ограничи практиката на т. нар. сиви брокери или рънери. Рънерите изкупуват акции и непарични платежни средства от собствениците им, възползвайки се от тяхната неинформираност за цената на регулирания пазар. Така например вместо договор за покупко-продажба на собствениците на ценните книги им се дава за подпис пълномощно за разпореждане с техните акции. Цената, която рънерите плащат за книжата, е значително по-ниска от тази, по която те се продават на фондовата борса. Жертвите най-често са хора, придобили акциите си по линия на масовата приватизация преди седем години, част от които дори не подозират какво точно притежават. Идеята за промените в Наредбата за изискванията към инвестиционните посредници е на заместник-председателя на КФН Димана Ранкова. Според нея тази порочна, макар и законна практика може да бъде ограничена с промени в наредбата. Идеята е това да стане, като публичните дружества решили да издадат нови акции, бъдат задължени да изберат инвестиционен посредник, към чиято обща сметка да се включат. В момента акциите постъпват в подсметки на клиентите, които не се водят към точно определен посредник, т. е. клиентът може да сключва сделки чрез който и да е член на борсата. След промените това ще става само след като е уведомен посредникът, в чиято обща сметка е регистриран притежателят на акции. Това дава възможност за последващ контрол от инвестиционния посредник. Играчи на пазара коментират, че с тази поправка няма да се премахне напълно заплахата от злоупотреба от страна на сивите брокери, но значително ще намалеят условията за извършването й. Председателят на КФН Апостол Апостолов заяви, че освен рънерите комисията не изпуска от очи и сделките, които се сключват на регулирания пазар. Той подчерта, че се правят всекидневни проверки. Най-щателно се следят покупко-продажбите на акции на Петрол, Ален мак, Арома, Кремиковци и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във