Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КАПИТАЛОВИЯТ ПАЗАР - ДОБРИЯТ СТАР НЕПОЗНАТ

Близо 65% от населението нямат представа какво представляват акциите, а едва 5% ги виждат като печеливша инвестиция, се отбелязва в анализ за развитието на капиталовия пазар, изготвен от Центъра за икономическо развитие по поръчка на БФБ-София. Все пак 20% са готови да купят ценни книжа, ако разполагаха със свободни средства. Осемдесет на сто от бизнесмените пък не знаят как да използват борсата като алтернативен начин за финансиране. Изводът, който експертите правят, е, че капиталовият пазар остава твърде непопулярен и непознат у нас. Това показва и общата пазарна капитализация на БФБ-София, която представлява 10.60% от брутния вътрешен продукт на страната към септември 2004 година. За сравнение - активите на банковата система са 65.51% от БВП. В разработката се посочва, че пазарната капитализация на борсата се е повишила чувствително през последните няколко години, но реално обемът на търгуваните акции все още остава доста оскъден. Ограничената ликвидност е един от основните проблеми на капиталовия пазар у нас. Така например голяма част от обемите и оборотите на БФБ-София се дължат на сделки с нетипични инструменти - компенсаторни и инвестиционни бонове, които присъстват на борсата временно. Освен това липсват по-голямо количество акции от атрактивни дружества. Именно затова една от препоръките на анализаторите от ЦИР е да се разработи мотивационна схема за привличане на нови предприятия на борсата. Нещо повече, те съветват да се формира отдел, който да се занимава с привличането на нови емитенти. Оказа се, че голяма част от представителите на бизнеса не желаят да се впишат в публичния регистър. Причината е, че този процес е твърде тромав, а и допълнително усложнен от множество условия и процедури. Прави впечатление, че 57% от емитентите, чиито книжа в момента се търгуват на борсата, са на същото мнение. Според хората от Центъра за икономическо развитие, за да се промени ситуацията, са необходими значителни промени, свързани с организацията на капиталовия пазар. Данните от изследването показват и че борсата страда от липса на достатъчно инвеститори. В момента професионалните инвеститори (инвестиционни посредници, банки, пенсионни дружества, инвестиционни дружества) извършват основно посреднически функции и рядко търгуват за своя сметка. А именно в тях анализаторите виждат един от двигателите за развитие на пазара. Големи надежди се възлагат на чуждестранните инвеститори. Делът им в момента на пазара на акции е 9.86%, а на този на облигации - 3.31 процента. Малко над 10% пък е участието им в собствеността на българските публични дружества. През 2004 г. 3111 български граждани са осъществили повече от пет сделки на фондовата борса. Чужденците пък, които са направили това, са едва шестнадесет. Все пак се забелязва, че през последните две години интересът към борсовата търговия се е увеличил значително. Само за сравнение - през 2002 г. индивидуалните български инвеститори са били едва 889, а чуждестранните - шест. Пазарът на облигации заема второстепенно място на фондовата борса. Регистрираните облигационни емисии на фондовата борса към края на миналата година са едва 29, като общата им стойност е 351 млн. лева. Скромните обеми на сделките не бива да учудват, като се има предвид, че 71% от българското население не знаят какво представляват облигациите, а само 1% ги възприемат като печеливша инвестиция. Близо 83% от представителите на бизнеса у нас не смятат емитирането на дългови книжа като подходящ начин за финансиране. Въпреки всичко анализаторите от Центъра за икономическо развитие изтъкват, че през последните години в развитието на капиталовия пазар у нас се забелязват по-скоро положителни тенденции. Голям плюс за фондовата борса е въвеждането на електронна система за търговия СOBOS. През декември 2004 г. 55% от сделките на борсата се извършват чрез нея. Не е маловажна и констатацията, че в момента данъчният режим предлага много малко стимули и не подпомага хората на бизнеса при вземането на инвестиционни решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във