Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА ПРИТЕЖАНИЕТО НА АКЦИИ

Повечето хора знаят, че притежанието на акции в една компания им дава право на собственост в нея. Още по-точно е да се каже, че те имат право на глас при вземането на решения от нейното общо събрание, правото да получат част от дивидента (ако такъв се раздава) за изминалата година и право на ликвидационна квота. Това, което дребните акционери често разбират превратно обаче, е влиянието, което техните акции имат при управлението на собствеността. По-значимо е това усещане при големите компании - като например Лукойл, където собственост от 100 хил. лв. (които са доста пари за повечето българи) при капитал от над 13.5 млн. лв. са капка в морето. Така че, в този случай дори и да владееш значителна собственост в компанията (например за 1 млн. лв.), ти може отново да се окажеш господин Никой. Заблуда №1 Босът, това съм азМного важно е да не забравяте, че дори и да имате акции от дадена компания, не можете да отидете в нейната централа и да раздавате команди наляво-надясно или да си търсите подходящ офис в някой ъгъл. Като собственик на акции, ако не сте доволен от начина, по който тя се развива, можете просто да си продадете акциите от нея. Но ако сте доволен, трябва да ги задържите и да се надявате те да ви донесат добра възвръщаемост. Когато се притеснявате от падането на цените на акциите на компанията, в която сте инвестирали, трябва да имате предвид, че е твърде вероятно висшият й мениджмънт и други вътрешни хора (т.нар. инсайдъри) също да владеят акции колкото вашите, а може би и доста повече. Това, разбира се, не е гаранция, че бъдещето на компанията ще е безоблачно, но все пак предполага, че ръководството й е мотивирано да поддържа или увеличава цената на акциите й.Все пак трябва да бъдете внимателни! Владеенето на акции от инсайдъри е нож с две остриета. И може да въвлече ръководството на компанията в забавни машинации, които имат за цел да доведат до изкуствено покачване на цените на акциите й. След като обаче инсайдърите осъществят бърза продажба на акциите си с цел да реализират печалба, по правило цените им рязко падат.Дори и да не можете да управлявате директно компанията, чиито акции притежавате, можете да упражните правото си на глас - стига акциите ви да позволяват това (ако са с право на глас). Тогава трябва да гласувате за тези директори на фирмата, които не само наемат средния управленски персонал и служителите й, но и влияят върху нейния облик и насоката й на развитие.Заблуда №2 Аз получавам отстъпкаДруга заблуда е, че собствеността в една компания е едва ли не низ от преференции. Естествено има изключения. Някои компании например предлагат преференциални условия за услугите или продуктите си, достъпни за акционерите през определени периоди. Но по закон правата върху акциите ви в една компания не ви дават правото на бонуси, а правото да участвате в разпределението на нейните печалби.Заблуда №3 Аз съм собственик на креслото, бюрото, сградата и т.н., и т.н…Като инвеститор в дадена компания акционерът владее част (дял) от нея, което обаче не значи, че владее част от нейното имущество. По света повечето компании вземат заеми или пускат облигационни емисии, за да развиват дейността си. И кредиторите им (банката или държателите на облигации) първи имат права върху собствеността на тези компании. Което означава, че ако такава компания изпадне в неплатежоспособност, кредиторите са първи на опашката за активите й. И след като тези активи бъдат осребрени, а кредиторите си получат парите (бел. ред. - у нас и държавата има този приоритет), остатъкът от средствата може да бъде разпределен между акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във