Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЖИЛИЩНИТЕ ЗАПИСИ СТАБИЛИЗИРАХА ПОЗИЦИИТЕ СИ

Цената на инвестиционните бонове твърдо се задържа над 18.50% през тази седмица. От понеделник непаричните платежни инструменти плавно започнаха да поскъпват и отбелязаха седмичен ръст от 5.41%, като в четвъртък (29 юли) достигнаха ниво от 19.50 процента. Оборотите обаче останаха сравнително ниски, като за цялата седмица бяха изтъргувани едва 390 хил. лв. номинал. Някои анализатори очакваха по-значително повишение на цените, но то не се състоя поради малкото на брой компании, предложени срещу инвестиционни бонове на централизирания публичен търг, който ще започне на 2 август. По-атрактивните пакети отново ще бъдат продавани срещу пари, както беше и на неприсъствения публичен търг преди две седмици. Допълнителни въпросителни възникнаха и от идеята за приравняване на доста нашумелите напоследък жилищни записи от лихво-точки към инвестиционните бонове. Тази новина обаче повлия положително върху цената на жилищните компенсаторни записи (GKZ) на пода на борсата. Цената на ваучерите се стабилизира над 22%, като сделки се сключваха на нива от 23.25% от номинала. В края на седмицата цените леко се понижиха и завършиха на равнище от 22.56 процента. Растежът не беше толкова значим, но постепенно цените започнаха да се изравняват с тези на другите два инструмента. След спокойно начало на седмицата и върхови стойности от 24.66% в края на сесията в четвъртък цените на компенсационните бонове и записи паднаха до 24.05% от номинала. Така разликата между тях и жилищните компенсаторни записи намаля от 2.46 до 1.50 за една седмица. Съществена причина за това намаление бе, че основните купувачи на PKB и KZ леко се отдръпнаха от пазара. Въпреки всичко оборотите останаха сравнително високи - 4.375 млн. лв. номинал за първите четири дни на седмицата, но основните сделки отново се сключваха на блоковия сегмент на борсата. Близо 12.5 млн. лв. бяха изтъргувани на цени между 24 и 24.75 лв. за 100 лв. номинал. Въпреки активната търговия общата номинална стойност на компенсаторните инструменти, регистрирани в Централен депозитар, с всяка изминала седмица продължава да се покачва. Желаещите да продават също стават все повече. Основен фактор за това (за кой ли път) е липсата на каквато и да е информация за листването на 20% от БТК и на 30% от Параходство Български морски флот на приватизационния сегмент на борсата. Докато нескончаемите дела за третия GSM-оператор продължават, логичен е въпросът какво става с една от най-големите и атрактивни компании в България и защо не се листват 30-те процента от БМФ срещу компенсаторни инструменти. На всички участници на пазара - държавата, притежателите на бонове и спекулантите, е пределно ясно, че този проблем трябва да бъде решен до приемането ни в Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във