Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ БУДЯТ СЪМНЕНИЯ

Цената на компенсаторните инструменти през изминалата седмица достигна до 25 процента. Търсенето поддържа само един голям купувач, който очевидно няма сметка от по-голямо повишаване на цената им. Пакетът, който той събира обаче, явно е доста голям, тъй като цялото предлагано количество компенсаторки се изкупува на нивата около 25 процента. Жилищните компенсаторни записи не участват в масираните покупки и заради това цените им продължават да се движат около 23.50 процента.През тази седмица нещата около БТК изглеждаха по-розови. Новият собственик на телекома извърши плащането, а акциите бяха регистрирани в Централния депозитар. Заложеното в приватизационния договор увеличение на капитала на компанията също стана факт. Ако се спазят и другите условия в него, през декември отдавна обещаните 20% от акциите на БТК най-накрая ще се продават на борсата срещу компенсаторки. Темпото на печатане на нови непарични инструменти обаче се запазва. Отново най-много нарастват жилищните компенсаторни записи, докато при другите два вида то е незначително. Тъй като няма голяма разлика в приложните полета на трите инструмента, част от инвеститорите, които искат да придобият акции от телекомуникационната компания, започнаха да се възползват от ценовата разлика. Впрочем тя се дължи единствено на липсата на доверие в законността на новоемитираните жилищни компенсаторни записи.Инвестиционните бонове също се движиха в посока нагоре. Тук новината беше предлагането на няколко дялови участия срещу всички видове непарични платежни средства и решението на икономическата комисия на парламента да удължи срока им на валидност с една година. Друг силен мотив за покупките бе значителната разлика в цените между компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове, които си остават най-евтиното платежно средство. Досега за приватизация са използвани около 45 милиона бона, но неупотребените са двойно повече - над 87 милиона. Слабата им реализация се дължи на изключително ниското качество на активите, които се предлагат за продажба, а напоследък и на все по-малкото им количество. Търговията с бонове също е подчинена на инвестиционни намерения. Целта е да бъдат продадени по време на традиционното повишение на цените през първите дни на търговете от масовата приватизация. Този път обаче такова поскъпване може и да няма, защото не се очаква за предлаганите активи да бъдат изразходени повече инвестиционни бонове, отколкото вече са натрупали инвеститорите. Възможно е дори да последва спадане на цените на нива, по-ниски от 15.50 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във