Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЕНСАТОРКИ ВСЕ ОЩЕ ПЛАШАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ

Инвестиционните бонове привлякоха интереса на инвеститорите през тази седмица. Търговията с тях започна сравнително спокойно, като в понеделник (12 юли) те поддържаха минимални цени от 17.25 процента. В сряда (14 юли) започнаха плавно да поскъпват, главно заради очаквания неприсъствен публичен търг, който започна на 14 юли. Разменените обеми останаха сравнително скромни, но цената твърдо се задържа около 18 процента. До сряда общото количество на изтъргуваните бонове беше за номинал малко над 300 хил. лева. Това се дължеше предимно на оскъдното предлагане на текущите пазарни нива, от една страна, и на нежеланието на купувачите да заемат дълги позиции преди приключването на търга, от друга. На самия търг в сряда бяха приватизирани три компании срещу непарични платежни средства. За тях бяха похарчени над 2.6 млн. инвестиционни бона. Това предопредели и повишаването на цената на тези инструменти в четвъртък (15 юли), като тя достигна до нивото от 19% при общ оборот от 1.363 милиона. През следващите дни обаче се очакват отново затишие и поевтиняване на инвестиционните бонове, поне докато Агенция за приватизация не обяви нов списък с дружества за продажба срещу тях. Това обаче едва ли ще се случи преди приключването на този търг (на 28 юли), така че може да се очаква цените да слязат и под 17% през следващите седмици. Въпреки липсата на информация за листването на 20% от капитала на Българска телекомуникационна компания (БТК) на приватизационния сегмент на БФБ - София заради заведените три съдебни дела срещу получения от нея лиценз компенсаторните инструменти продължиха да се търгуват в границите между 24.00 и 25.00 процента. Оборотите с компенсаторните инструменти си остават сравнително по-ниски от обичайните, като при два oт трите вида бяха изтъргувани малко над 3.5 милиона. Известно раздвижване се наблюдаваше в цените на жилищните компенсаторни инструменти. Поради неяснотата около трансформирането на лихвоточките в компенсаторки, инвеститорите избягваха да купуват от въпросните книжа, най-вече поради опасенията, че същите могат да бъдат блокирани. Тези притеснения все пак, изглежда, започват да се разсейват, защото цената им отбеляза ръст от близо 5%, като достигна до ниво от 21.50% при четири пъти по-голям изтъргуван обем в сравнение с миналата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във