Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЖАК ШИРАК НИ НАПРАВИ НОМЕР

Търговията с български книжа през периода беше повлияна от изказването на френския президент Жак Ширак. Търговията с български брейди облигации беше сравнително слаба, цените им се понижиха с около 35 цента. За облигациите по просрочени лихви (IAB's) търговията приключи при нива 95.00-95.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 97.00-97.50 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се продаваха срещу 96.75-97.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с български еврооблигации също беше сравнително слаба. Основните причини за това са две: на вътрешния пазар вниманието на участниците беше насочено изцяло към първата емисия по вътрешния дълг, деноминирана в евро, както и споменатото вече изказване на френския президент. Интересът към проведения аукцион беше голям и бе постигната средна доходност от 5.58 процента. Министерството на финансите одобри максималния обявен размер по тази емисия в размер на 50 млн. евро. Веднага след като бе обявен резултатът от аукциона, стартира и вторичната търговия с тази емисия. На вторичния пазар тя се търгуваше при доход 5.38-5.43 процента.Цената на еврооблигациите с падеж 2007 г. се понижи с около 25 евроцента, като търговията приключи на нива от 110.50-111.00 евро за 100.00 евро номинал. Малко по-голямо беше понижението при еврооблигациите с падеж 2013 г., достигна до нива 110.75-111.25 евро за 100 евро номинал. Спредът спрямо бенчмарка за емисията се увеличи с около 10 базисни пункта.Глобалните облигации с падеж 2015 г. поевтиняха с около 50 цента и се търгуваха при нива 112.75-113.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На борсата бяха сключени сделки с две емисии ипотечни облигации: с облигации на Българска пощенска банка - номинал 1000 лева при доход 6.80% и с облигации на Първа инвестиционна банка - номинал 24 000 евро при доход 5.20 процента.На пазара на ЗУНК-облигации се наблюдаваше известно раздвижване през седмицата. Появи се засилено предлагане на пазара, което доведе до спад в цените с около 75 цента. Търговията приключи при нива от 84.00-84.50 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал. Възможно е цената на тези книжа да се понижи с още 25 цента през следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във