Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИЗНОСЪТ ЩЕ ДОСТИГНЕ 8000 ТОНА

Българските производители на птиче месо все повече разширяват пазарните си позиции. Председателят на Съюза на птицевъдите в България проф. Борис Стоименов е на мнение, че износът трябва да достигне до 8-9 хил. т годишно, за да могат фирмите да подобрят ефективността си и да се преборят със силната конкуренция. През 2004-а експортът е достигнал до 6500 т при 5500 през 2003-а. Прогнозите за тази година са износът да достигне 7500-8000 тона.Увеличение през 2004-а бележи не само количеството, но и средната цена, на която е било реализирано птичето месо. Докато през 2003-а тя е била 5620 щ. долара за тон, то през миналата е достигнала до 6490 щ. долара. Според експерти за това е повлияла най-вече от високата експортна цена на черния дроб и месо от водоплаващи птици, тъй като пилешкото и пуешкото запазват относително ниски цени - между 1 600 и 4 000 щ. долара за тон. Нарастването на износа през 2004-а е резултат на отпуснатата ни експортна субсидия за страни извън Европейския съюз, която възлизаше на 1 млн. лева. Всяка експортно ориентирана фирма получи помощ, която определено оказа своя стимулиращ ефект. Над 60% от изнесеното количество е от водоплаващи птици и черен дроб от тях. За съжаление у нас все още е малък броят на лицензираните птицекланици за износ на месо в ЕС. През 2004 г. одобрените за експорт компании за бели меса бяха едва девет, но те разполагат и с линии за добив и преработка на черен дроб. Тази е и причината предоставената безмитна квота за внос в общността на 6050 т птиче месо да се изпълнява частично.По традиция най-голям дял в експортната структура заема износът на замразеното птиче месо. Над 50% от общия обем се насочва за Франция, а по-малки количества са предназначени за Германия, Испания и Австрия. През 2004-а с около 40% се е увеличил и износът на патешки черен дроб, като основни пазари се очертават Франция, Австрия и Белгия.Износ на птиче месо в тона (с натрупване на 2004 г.)Месец КоличествоСептември 2004 4 184Октомври 2004 4 911Ноември 2004 5 735Декември 2004 6574Януари 2005 850Забележка: Данните за януари 2005 г. са прогнозни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във