Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИЗНОСЪТ НИ ЗА ЕС Е САМО 169 ТОНА ЗАСЕГА

Годишната ни квота за износ на дребен рогат добитък (агнета и шилета) и месо от него за Европейския съюз до средата на март е изпълнена 3.03%, показват данните на Министерството на икономиката. При отпуснатите ни 7000 тона за износ са одобрени заяви за 5600 тона, от които са реализирани 169 тона за съседна Гърция. Вече трета година ни се отпуска едно и също количество за износ, като изпълнението за 2001 и 2002 г. е около 98 процента. За тази година се очаква изнесените количества да са по-малко поради недостатъчната продукция на животновъдните стопанства в страната, твърдят експерти. А иначе разпределението на експорта ще се запази - най-много животни и месо са договорени за Гърция - около 60% от общото количество, останалото е за Германия, Италия и Австрия.Българското месо е с много добри качества, но поради високата цена на вътрешния ни пазар и малкото отглеждани за продажба животни износът вече не е така атрактивен, казват търговци. Преди петнайсетина години изнасяхме над 20 хил. тона агнешко и овче за арабските страни. Ако заложим на екологичното производство, сега може да увеличим износа си за ЕС поне тройно, а и цената, на която ще продаваме, ще е доста над обичайната. За това обаче е необходимо постоянно наблюдение върху производителите, спазване на изискванията на Евросъюза и признато в Европа сертифициране на месото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във