Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НА ПИБ СЕ ТЪРСЯТ И НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Първа инвестиционна банка (ПИБ) проведе общо събрание на инвеститорите, закупили ипотечни облигации от първата емисия на банката. Шест пенсионни фонда, три застрахователни дружества, две банки и един инвестиционен посредник са собственици на книжата на кредитната институция. Единствена точка в дневния ред на събранието беше изборът на представители на държателите на ипотечни облигации. Тази роля ще изпълняват Райфайзенбанк (България), Обединена българска банка и СКПОК Родина АД, заяви специално за в. БАНКЕРЪ Йордан Скорчев, изпълнителен директор на ПИБ. Техните права и задължения по закон са да следят работата на банката емитент на книжата, да наблюдават резултатите от дейността й и да предоставят тази информация на останалите заинтересовани дружества, инвестирали в емисията на ПИБ. Целта е да се постигне прозрачност в действията на институцията, по всяко време купувачите да знаят какво е финансовото състояние на банката и да се поддържа безотказен механизъм за предоставяне на исканите от инвеститорите справки. На 24 октомври 2001 г., когато приключи записването на желаещите да закупят от двегодишните книжа на ПИБ, бяха удовлетворени искания за покупка на 500 000 ипотечни облигации на обща стойност 5 млн. евро. Това беше горната граница, до която банката обяви, че може да си позволи да достигне емисията й. Големият интерес на инвеститорите още тогава показа, че пазар за този вид финансови инструменти има, особено когато емитент е стабилна банка като ПИБ. Друг важен фактор, който привлече купувачите, е много добрата доходност, която предлага ПИБ по книжата си. Годишният лихвен процент по ипотечните й облигации е 7.80%, а плащането ще се извършва на всеки шест месеца. Първото ще бъде на 25 април 2002 година. Това означава, че ПИБ предлага по-висока доходност и по-малък срок до падежа, сравнени с единствената подобна емисия, която беше пласирана на българския пазар от Българо-американската кредитна банка. Ипотечните облигациите от нея са тригодишни при годишна лихва от 7.75 процента. Сред факторите, които оказаха влияние за успешната продажба на ипотечните облигации на ПИБ, е и много доброто покритие по тях. Съотношението между размера на кредитите и цената на имотите, които ги обезпечават, е средно под 50 процента. Това прави жилищата лесно продаваеми и повишава доверието на инвеститорите към емисията. Предлаганото от ПИБ покритие по нея е съобразено със законовите изисквания, според които съотношението - обща стойност на ипотечните облигации към обезпечението на емисията трябва да бъде 1:1.1. След като проспектът на емисията на ПИБ беше одобрен от Държавната комисия по ценните книжа, ипотечните облигации бяха обявени за продажба на Българската фондова борса. Организираният вторичен пазар за книжата доказа на инвеститорите, че вложенията им носят не само добра доходност, но се ограничават и с висока ликвидност. За период от около два месеца след регистрацията им на БФБ до 23 януари 2002 г. 335 броя ипотечни облигации са сменили собственика си, и то при цени, по-високи от натрупаната до момента на сключване на сделките доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във