Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗАПАЗИХА ОПТИМИЗМА СИ

След еуфорията от получаване на инвестиционен рейтинг търговията с български еврооблигации се успокои, а рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се увеличи с около 5 базисни пункта. Българските книжа продължават да привличат погледите на местни и чуждестранни инвеститори, които предпочитат да влагат в книжа на развиващите се пазари. Данните за влошения търговски дефицит, които бяха публикувани в средата на периода, не повлияха върху цените на българските еврооблигации. Цената на емисията с падеж 2007г. се понижи слабо - с около 10-20 евроцента, а търговията с тези книжа беше сравнително слаба. Най-активно търгуваната ни емисия с падеж 2013 г. се движеше в сравнително тесни граници, на нива между 115.15-115.50 евро и 115.50-116.00 евро. Цените при глобалната облигация с падеж 2015 г. се движиха в по-широки граници - между 116.00-116.75 щ. долара и 117.00-117.50 щ. долара. След като Министерство на финансите обяви решението си да изкупи на 28 юли облигациите с отстъпка от номинала (DISC's), тяхната цена се задържа константна на нива 100.00-100.125 щ. долара. Другите две облигации - с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) и облигации по просрочени лихви (IAB's), продължиха да привличат вниманието на инвеститорите. Емисиите се търсеха на нива между 99.75 и 99.90 щ. долара, но предлагането беше в границите на 100.125-100.375 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Търговията с ипотечни и корпоративни облигации на борсата беше доста слаба през периода. Бяха регистрирани само три сделки с малки обеми за крайни клиенти. Сключените сделки бяха със следните параметри: с корпоративни облигации на Райфайзенбанк - номинал 3000 щ. долара при доход от 4.65%; с облигации на ЮНИОНБАНК - номинал 8000 евро при доход от 6.30%; и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал от 2000 евро при доход от 5.98 процента.Слаб беше интересът и към вътрешните облигации, деноминирани в евро. Цените се задържаха без промяна, съответно на 103.00-104.00 евро за емисията с падеж 2010 г. и 101.00-102.50 евро за емисията с падеж 2018 г. , но на практика нямаше реална търговия. Търговията със ЗУНК облигации също беше по-слаба в сравнение със засиления интерес през последните две седмици. Повечето банки котираха широко в границите между 91.00 и 93.00, като реални сделки се сключваха на нива около 91.75 - 92.00.

Facebook logo
Бъдете с нас и във