Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститорите залагат на алтернативите

S 250 58ef09eb 6657 48c5 ad67 6150b0970b5d

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Юли - септември 2017-а

Вече десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник" и за най-успешно  "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се структури за годината. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2016-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници според критериите на в. "БАНКЕРЪ" през третото тримесечие на 2017 година. Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември 2017-а.

 

От началото на тази година оборотът на "БФБ-София"  расте устойчиво и  в края на септември вече е 496 млн. лв. За отбелязване е, че той е  по-голям, отколкото през  двете първи тримесечия на сегашната година, взети заедно. Повече са и покупко-продажбите, които са направили борсовите играчи в този период.

На този фон  основният индекс SOFIX, който губи стойност през третото тримесечие, всъщност не отмерва съвсем точно случващото се на "БФБ-София" през периода. Понижението на този измерител през септември се случва  за втори пореден месец след това през август.  Другите три (BGBX 40, BGREIT  -и BG TR30) от четирите индекса на борсата обаче не се съобразиха с "мнението" на измерителя на "сините чипове" и регистрираха ръст, който е най-значим при BG TR30 (+4.44%). През септември основният индекс на БФБ изгуби още 2.46% - до 688.11 пункта, след като в средата на деветия месец изпадна и под нивото от 700 пункта.

Причините за това могат да се търсят в няколко посоки. От една страна, борсовите играчи се върнаха и бързо смениха  отпускарското си настроение с активна търговия. От друга страна, позитивно върху ентусиазма им повлия и продължаващото нарастване на активите на първия борсово търгуван фонд Expat Bulgaria UCITS ETF у нас. А показателен за това е и фактът, че най-силен е ръстът при дружествата, включени в състава на SOFIX, който пък следи този фонд. Лихвите по депозитите са достигнали рекордно ниски нива и част от парите по влоговете така или иначе се вливат в борсови сделки. Получените средства от дивиденти и от няколко търгови предложения, и от обратно изкупуване на акции  също се връщат на капиталовия пазар.

Немалко бяха възможностите и за вложения - имаше нови емисии на акции за увеличение на капитала, някои компании подкрепиха бизнес плановете си с емисии от облигации. Но пък продължи и отписването на компании. Вече го направи бившият приватизационен фонд "Екоинвест холдинг" АД, а други са обявили такива намерения.

Макар и на приливи и отливи, БФБ следва един възход и очакванията са това да продължи в същия дух и до края на годината.

Общо шестнадесет от дружествата, които са лицензирани да предлагат инвестиционни услуги, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през третото тримесечие. Само девет от тях обаче получиха правото да влязат в крайното подреждане съгласно правилата й. Имената са познати, но вътрешните размествания преподредиха Топ 9 в сравнение с второто тримесечие на тази година. Този път към тях се присъедини и нов играч - "АБВ Инвестиции" ЕООД, което извади от групата "София Интернешъл Секюритиз" АД, и зае деветото място в подреждането.

"Елана Трейдинг" отстъпи първото място на "Евро-Финанс", което пък "изскочи" от четвъртата позиция, която заемаше в края на юни. Дружеството е единственото, което събра точки по четири от  показателите (и с едно първо място) и съвсем естествено застана на върха. Със събраните 25 точки (от максимално възможните четиридесет) заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през третото тримесечие на сегашната година. Активността на брокерите на "Карол" (с две първи позиции) и  на "Капман" помогна за "издигнето" на фирмите им нагоре до второто място, само на две точки след лидера. "Елана Трейдинг" с точките по три от показателите е непосредствено след тях на почетната стълбица с 22 пункта.

Статистиката отчита поредно слабо тримесечие за банковите брокери. Две от тези дружества взеха точки по отделните показатели, но нито едно от тях не намери място сред номинираните в крайното класиране.

Позитивните настроения на инвеститорите и разпродажбите на  някои от най-активно търгуваните дружества на "БФБ-София" бяха в основата на повишаващия се

оборот на "БФБ-София"

през месеците между юли и септември. Данните са повече от красноречиви. Играчите на фондовата борса сключиха повече сделки, нарасна и броят на прехвърлените акции. А това пък тласна оборота още нагоре - до 450.199 млн. лв. при 224.499 млн. лв. в края на юни.

"Първа ФБК" сдаде първото място по този показател. Брокерите на "Реал финанс" отчетоха силно тримесечие, което пък изведе фирмата нагоре и тя стъпи на първата позиция. Общата стойност на ценните книжа, които те са изтъргували през периода, е 142.329 млн. лева. Тази сума те са превъртели в 1000 сделки през тримесечието, в които общо 75 683 650 лота се прехвърлиха между портфейлите на борсовите участници. Най-близо до лидера е "Капман", който направи най-голям скок до втората позиция с оборот от 75.482 млн. лева. На почетната стълбица до тях се "настани" "АБВ Инвестиции". Дружеството добави около 54 млн. лв. към оборота си и с 60.282 млн. лв. е трето.

Нито един от банковите брокери не намери място сред номинираните за периода.

Инвестиционните посредници са изтъргували повече книжа през третото тримесечие, а като следствие от това е увеличеният

брой на сделките на "БФБ-София"

Всички дружества в подреждането по показателя в края на юни попълват отново местата в списъка на номинираните. А заради високата активност на пазара и десетте фирми са с повече от 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е лидер, а това е подплатено и с повече сключени сделки - 13 483 и така  формира над една трета от общия им брой през тримесечието. Още от 2002 г. за "Карол" това е обичайната позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". Неминуемите  размествания обаче издигнаха този път "БенчМарк Финанс" на втората позиция, а "Елана Трейдинг"  слезе на третата, като всяка от фирмите има съответно по 7197 сделки и 6672 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие са най-успешни по този показател. Доминацията им е пълна  - нито една банка не успя да намери място сред номинираните. За сметка на това пък трима от регионалните инвестиционни посредници отново са в Топ 10 по този показател. На "най-видно" място е пловдивският "Юг Маркет" (шести) с 2071 договора. "Загора Финакорп" от  Хасково е до него с 1397 покупко-продажби,  а "Реал Финанс" - Варна ги следва  с 1000 сделки.

Единствено "Евро-Финанс" и "АБВ Инвестиции" са приключили ангажиментите си по изготвяне на документи за

нови емисии от акции и облигации

през месеците юли, август и септември. Първото дружество е имало работа по три проекта - за увеличение на капитала, за частно пласиране на облигационна емисия и търгово предложение, които са приключили. "АБВ Инвестиции" пък са подпомогнали само една фирма да подготви пласирането на дългови книжа.  

Алтернативните борсови платформи, които разработиха и предлагат някои от инвестиционните посредници, работят все по-добре. А електронната система за подаване на поръчки на "БФБ-София" - COBOS, не им е конкурент и е предпочитана от все по-малко абонати. Това логично преразпределя желаещите да търгуват на "БФБ-София" онлайн. По този начин "частниците" вече господстват на пазара и обслужват повече клиенти. Липсата на данни за дейността на всички подобни  платформи у нас прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

малко условно. В края на септември официалната система COBOS се ползва от 247 инвеститори. Алтернативните платформи Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс") отчитат още нови клиенти и изпреварват онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 3172 души, през втората са влизали - 2480, а през третата - 2377 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 481 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 398 инвеститори.

Другите уебсистеми у нас - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), засега не изнасят данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на третото тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при търговията през COBOS и алтернативните борсови платформи. Най-висок оборот са превъртели брокерите на "Капман", а "Елана Трейдинг" е привлякло най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 отнова са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". А банковите брокери отново нямат представител сред номинираните по показателя.

 

 

"Евро-Финанс" е основан през 1993 г  и бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси.

"Евро-Финанс" извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор. Дружеството е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group - Германия.

"Евро-Финанс" предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез платформата EF MetaTrader 5. Клиентите му имат достъп до международните пазари 24 часа, пет дни в седмицата посредством последно поколение платформи за търговия и първокласни доставчици на ликвидност. Търговията се осъществява при условия, валидни за междубанковия пазар.

Компанията предлага директен достъп до фондовата борса във Франкфурт - Deutsche Börse Xetra, както и до "БФБ-София" чрез платформата EFOCS.

В допълнение към брокерските услуги "Евро-Финанс" предлага управление на активи, инвестиционно банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за корпоративни и институционални клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във