Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ В БОНОВЕ ДОЧАКАХА ПОВОД ЗА НАЗДРАВИЦА

Макар на високи начални цени, акциите от пул Българска захар все пак успяха да стигнат до приватизационния сегмент в рамките на тази година. От 22 декември (предпоследния работен ден на борсата) четиринадесет дружества ще се предлагат за покупка срещу компенсаторни инструменти. Сделки най-вероятно ще има само с Бентонит, където има вероятност да бъде отправено търгово предложение при цени, надвишаващи началната цена на търга срещу компенсаторки. Поради тази причина за Бентонит ще бъдат похарчени над 2 млн. компенсаторни записа или бона. В зависимост от това, дали купувачите разполагат с тях или тепърва ще ги събират, на 22 декември може да възникне краткотрайно покачване на цените. По-значително търсене ще има през следващата година, когато минималните цени за дружествата от този пул бъдат значително редуцирани.През изминалата седмица пазарът на непарични средства бе под натиска на замените на компенсаторни записи и бонове срещу инвестиционни бонове. Това доведе до спад на цените на реституционните книжа до 21%, докато инвестиционните бонове се търгуваха около 15 процента. Поскъпването им бе възпрепятствано от значителните разпродажби. През следващите работни дни обаче запасите от бонов ресурс, натрупан през лятото, ще се изчерпат и предлагането ще намалее. От друга страна, с наближаването на търговете все повече купувачи ще излизат на пазара и това ще доведе до покачване на цените (докато траят търговете, при които те се приемат за платежно средство). Голямото разнообразие от дялове на ООД и предстоящият втори търг на масовата приватизация могат да доведат дори до временно изравняване на цените на инвестиционните бонове и компенсаторните инструменти. Но като цяло инвеститорите считат боновете за по-рискови, поради наличието на краен срок за използването им. Ето защо цената им ще се колебае в широки граници.Пазарът все още очаква и развръзката с приватизацията на БТК, за да погледне по-сериозно на идеята за инвестиции в непарични платежни средства. Докато не се очертае ясно времевият хоризонт, след който акциите на телекома ще се предложат на борсата срещу бонове и записи, основните инвеститори ще изчакват и няма да купуват. Досега сделката за БТК се забави твърде много и блокирането на средства изглежда нерационално.Годината все пак ще приключи позитивно, тъй като търсенето на всички видове инструменти ще нарасне поради предстоящите търгове и те най-вероятно ще се разменят с поне 1% повишение: компенсаторните записи и бонове ще се приближат до 22%, а инвестиционните бонове ще опитат да преодолеят за първи път нивото от 16 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във