Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ СЕ УПЛАШИХА ОТ ЧИСЛАТА

Основният фактор, от който ще зависят цените на фондовия пазар през следващите дни, ще бъде съдържанието на финансовите отчети. Повечето от публикуваните досега бяха под очакванията на инвеститорите. Но все още не са оповестени данните за основните компании, които определят насоките на търговията на Българска фондова борса. Ако и техните резултати са слаби, цените ще паднат под натиска на продавачите. Всички брокери, които бяха анкетирани през седмицата във връзка с индекса СОФИКС, очакват покачването му през февруари. Оптимизмът им най-вероятно се дължи на плавното повишение на индекса в последните дни. С интерес ще се очакват балансите на цигарените компании - от една страна, защото напоследък те имат съществен дял в търговията и, от друга - от отчетената печалба зависи евентуалният дивидент, който те ще разпределят. И Благоевград БТ, и София БТ регистрираха нови рекордни стойностти през изминалата седмица, съпроводени със сравнително активна търговия.Акциите на финансовите компании - ДЗИ, Централна кооперативна банка и РОСЕКСИМБАНК - също ще бъдат до известна степен преоценени според финансовите им постижения за 2003 година. Повечето основни холдинги публикуваха балансите си за 2003-а и те също са под нивото на очакванията. Това от своя страна ще намали и очакванията за получаване на по-големи дивиденти от дружествата, които традиционно разпределят част от печалбата си по този начин - Доверие - Обединен холдинг, Синергон холдинг (бивш Петрол) и Северкооп гъмза. Затова е възможен спад на цените им поне докато стане ясно смятат ли ръководствата на тези дружества да разпределят дивидент за 2003 година. Инвеститорите бяха леко разочаровани от финансовите резултати на Оргахим за 2003 г. и веднага след публикуването на данните цената на тези акции се понижи до 25 лева. Но възможността за оповестяване на финансовите резултати предиобед, по време на борсовите сесии, не се приема добре от голяма част от инвеститорите. Много от тях тях нямат достъп до ИНТЕРНЕТ и не могат да се запознаят своевременно с информацията. Освен това бързото преглеждане на сравнително обширната информация в счетоводните отчети често води до недобре обмислени първосигнални продажби или покупки. Затова може би е по-добре борсата да публикува финансовата информация след приключване на търговията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във