Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ СА ИМУНИЗИРАНИ ОТ ОТЧЕТИ И НОВИНИ

Ако трябва да се опише поведението на инвеститорите през изминалата седмица с една дума, то тя ще е предпазливост. Новините около дружествата и публикуваните им консолидирани отчети не оказаха почти никакво влияние върху котировките. И инвеститори, и спекуланти се въздържаха от намеси на пазара най-вече поради предстоящите парламентарни избори и политическата криза в Европейския съюз. Изтъргуваните обеми достигнаха до санитарния минимум и това като че ли се оказа добра новина при постоянния спад на борсовите индекси. СОФИКС губеше от стойността си през почти цялата седмица, като единствено Петрол му помогна да се закрепи над 782 пункта. На общото събрание на акционерите на петролния дистрибутор бе решено 90% от печалбата за изминалата година да бъде разпределена като дивидент. По груби сметки това прави по 0.12 лв. брутен доход на акция, което, сравнено с миналата година, е ръст от 500 процента. За разлика от общото събрание на Петрол, това на Кремиковци не се проведе в понеделник (30 май) поради липса на кворум. Има обаче едно сигурно нещо - на 14 юни то ще бъде проведено със или без присъствието на мажоритарния собственик и тогава на всички ще стане ясно дали Кремиковци ще има нов стопанин,или не. Поредното отлагане на събитията около продажбата на металургичния комбинат се отрази негативно върху котировките на акциите му. В сряда (1 юни) книжата на Кремиковци удариха дъно на 18.06 лв., след което отново поеха нагоре в очакване на събитията. От дружествата, формиращи борсовия индекс СОФИКС, най-сериозна борба падна за задържането на нивото от 11 лв. на акция на Биовет, което така или иначе не беше преодоляно. М+C Хидравлик АД и Медика АД отново не измениха на традицията си и през тази година ще възнаградят акционерите си със съответно 4 и 2.35 лв. брутен дивидент на акция. На подобни придобивки едва ли могат да се надяват акционерите на Химко. Книжата на врачанския торов завод отново станаха предмет на крупни прехвърляния, които обаче едва ли могат да се нарекат случайни. В същото време през първите два дни от тридневния смесен аукцион, на който се предложиха 500 хил. акции на Химко, сделки с книжата на дружеството не бяха сключени. Това доведе до масиран натиск за разпродажби и на пода на борсата акциите се разменяха по 2 лв. за брой. Продажбите не пожалиха и холдингите, които макар и бавно поеха надолу. Доверие Обединен Холдинг намери подкрепа при цена около 4 лв. на акция. Индустриален Холдинг България не можа да почерпи сила от добрия си консолидиран отчет за първото тримесечие на годината и загуби битката при ниво от 3 лв. за дял. Подобна беше ситуацията и при Синергон Холдинг, чийто отчет обаче му бе по-скоро в тежест, отколкото в полза. Акциите на Северкооп Гъмза холдинг се сринаха до 3.30 лева. Тази цена е с близо 40% по-ниска от максималната стойност, достигната в края на февруари тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във