Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕНЕБРЕГНАХА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Развиващите се пазари като цяло нямаха добър шанс и отбелязаха спад. Интересът на инвеститорите към сделките с български еврооблигации беше ограничен. В средата на седмицата и трите емисии български еврооблигации отбелязаха спад. Най-голямо движение реализира емисията с падеж през 2013 година. Цените им достигнаха до 92.00-93.00 евро за 100 евро номинал. Еврооблигациите се влияеха от движението в цените на европейските и американските държавни ценни книжа, както и от пазара на развиващите се страни. В края на седмицата облигациите ни почти възстановиха своите равнища на търговия и тя приключи при доход 6.65%-6.75% за емисията с падеж 2007г., при 8.25%-8.35% за книжата с падеж 2013 г. и 8.10%-8.25% за облигациите с падеж през 2015 година.На борсата бяха сключени сделки само с емисията ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка. Общият им обем бе 206 000 евро номинална стойност при доход между 7.30 и 7.35 процента. Със ЗУНК-облигации отново не бяха регистрирани окончателни продажби. Нивата, на които се котират тези книжа, останаха непроменена, въпреки че брейди книжата ни понижиха своите котировки през седмицата. В момента няма изразен интерес за покупка или продажба на ЗУНК облигации. Българските брейди облигации леко поевтиняха и в края на периода се търгуваха при следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 88.50-89.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 88.50-89.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.00-90.75 щ. долара. В момента търговията с български брейди облигации е с незначителни обеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във