Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ ОБИЧАТ РЕЗКИТЕ ДВИЖЕНИЯ

Българският капиталов пазар през последните месеци превключи на по-ниска предавка, а голяма част от инвеститорите не могат да приемат този факт и непрекъснато очакват значителни повишения и големи колебания на цените. При липсата на механизми (търговия на маржин, опции, къси продажби) инвестирането в България остава само реално, а реалното инвестиране е дългосрочно. На чуждестранните пазари спекулативната търговия и сделките в рамките на деня представляват над 95% от дневния обем на борсата, докато дългосрочното инвестиране е под 5 процента. Затова обемите на търговия на Българската фондова борса са поне 20 пъти под потенциалните си възможности. Отдръпването на дребните спекуланти от пазара напоследък остави цените във властта на по-големите инвеститори, а те не обичат резките движения и предпочитат да попълват портфейлите си при сравнително предвидими цени. От акциите, включени в индекса СОФИКС, активно се търгуваха няколко позиции, но в повечето случаи без съществени промени в ценовите нива. На първо място по обем бе Благоевград БТ АД, от което се изтъргуваха над 18 хил. акции и цената им за кратко достигна нов исторически връх при 71 лева. Книжата на Софарма също се продаваха активно, като сделките се сключваха между 3.23 и 3.30 лв. за бройка.Значителният интерес към акциите на Централна кооперативна банка предизвика покачване на цените, което накара основният продавач по тази позиция да се оттегли. Цената достигна 1.94 лв., а седмичният обем бе над 76 хил. бройки.Тенденцията за поскъпване на книжата на ЛУКойл Нефтохим не бе особено изявена и когато достигнаха до нивото от 14 лв., купувачите изгубиха увереност и цената се понижи до 13.50-13.60 лв. за бройка.Връща се интересът към покупки на сравнително големи количества книжа от основните холдинги. Над 55 хиляди акции на Доверие смениха собственика си, а цената им се покачи до 2.11 лева. Албена Инвест холдинг и Синергон холдинг също се радваха на инвеститорски интерес и поскъпнаха при обеми на търговия над средните. Само Индустриален холдинг България поевтиня до 0.35 лв. за акция. Предлагат книжата най-вероятно купувачите, които през есента на миналата година предизвикаха рязкото им поскъпване. Според теорията на техническия анализ, след като спадне брожението, цените се връщат там, откъдето са тръгнали. Затова може да се очаква още по-голямо поевтиняване на Индустриален холдинг България, тъй като тези акции с години вървяха по около 0.25 лв. за бройка.Двете нови компании на борсата продължават да са във фокуса на вниманието на инвеститорите. Битекс запази нивото от 2.60 лв., като се изтъргуваха над 25 хил. акции, а РОСЕКСИМБАНК при обем от над 30 хил. акции достигна до средна цена от 1.65 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във